Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalina Wojciechowska jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych, profesorem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT; prowadzi zajęcia z języka greckiego, Wstępu do Nowego Testamentu oraz Egzegezy Nowego Testamentu.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na synchronicznych metodach egzegezy. Szczególnym sentymentem darzy księgi narracyjne Nowego Testamentu. W pracy naukowej stara się łączyć biblistykę z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, przede wszystkim z językoznawstwem i literaturoznawstwem. Znalazło to odzwierciedlenie w dysertacji doktorskiej Alegoreza Pieśni nad Pieśniami w świetle strukturalnej analizy metafory (obroniona w 1999 r.), pracy habilitacyjnjej Opowiadam wam jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka, Warszawa ChAT 2006 (kolokwium habilitacyjne w 2008 r.) i publikacjach, m.in. Dekalog a język pojęć uniwersalnych (RT CHAT 2003/2), Elementy streszczenia asocjacyjnego w Ewangelii Marka (RT ChAT 2004/1), Kategoria mimesis w przypowieściach nowotestamentowych (Tekstualia 2006/3), Problem narracji w Ewangelii Marka (Studia Humanistyczno-Teologiczne 2008/3), Niewinność i szczerość czy słabość i zależność od innych? Istota tertium comparationis warunku „jeśli nie staniecie się jak dzieci“ w Mt 18,3-5 (Gdański Rocznik Teologiczny vol. 6, 2012) oraz projektach badawczych Piotr, Jan, Damis. Umiłowany uczeń w perspektywie narratologicznej na podstawie Ewangelii Marka, Ewangelii Jana orazŻywota Apolloniosa z Tyany (ChAT 2007), Kategoria przypadka i jego role semantyczne w Ewangelii Marka (ChAT 2008), Elementy modalne w wypowiedziach Jezusa w Ewangelii Jana (ChAT 2010).

Od 2011 r. dr hab. Kalina Wojciechowska jest członkinią Komitetu Nauk Teologicznych PAN, a od 2012 członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN. Jako redaktor uczestniczy w pracach Międzywyznaniowego Zespołu Tłumaczy i Redaktorów działającego przy Towarzystwie Biblijnym w Polsce, przygotowującego kolejne tomy Biblii Ekumenicznej. Od 2010 r. bierze czynny udział w przygotowaniach materiałów na coroczne Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Dr hab. Kalina Wojciechowska zajmuje się również popularyzacją Biblii. Współpracowała z kanałem Religia TV przy realizacji programów z cyklu Biblijna lekcja religii, Biblijna lekcja religii – Nowy Testament oraz Z Biblii ukradzione. Popularyzatorski i przyczynkarski charakter mają też jej teksty poświęcone wpływom Biblii na kulturę muzyczną publikowane w miesięczniku (od 2013 r. – kwartalniku) Więź.

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka dawna, felinologia.

wróć do góry