Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Ks. Andrzej Gontarek urodził się 10 maja 1970 roku w Głowaczowie. Jest magistrem teologii w zakresie teologii starokatolickiej, starszym wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcji Teologii Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie. Pracę magisterską pt. Sakrament małżeństwa w teologii starokatolickiej obronił w 1996 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zajmuje się teologią starokatolicką.

Ważniejsze publikacje:

Władza święceń i jurysdykcji. Spojrzenie starokatolickie, „Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka”, Pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego, Olsztyn 2008, s. 93-100.

Maryjologia świat maryjnych, w: „Maryja w wierze i życiu chrześcijan. Perspektywa polsko i rzymskokatolicka”, Praca zbiorowa pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego, Olsztyn 2008, s. 69-74.

Eucharystia a Kościół w rozumieniu tradycji starokatolickiej, ,,Sympozjum” Rok XV 2011, nr 1(20), Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach, Stadniki 2011, s. 29-47.

wróć do góry