Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Borys Przedpełski urodził się 9 lutego 1968 roku w Płocku w rodzinie inteligenckiej. Jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii starokatolickiej, starszym wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcji Teologii Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz p. o. kierownika Katedry Biblistyki i Katedry Teologii Praktycznej Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT. Studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie. Rozprawę doktorską pt. Dialog starokatolicko-prawosławny w latach 1871-1987 obronił w 2000 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zajmuje się teologią starokatolicką.

Ważniejsze publikacje dr. Borysa Przedpełskiego:

Sobór Watykański I i jego recepcja. Spojrzenie teologa starokatolickiego, w: Posłannictwo Biskupa Rzymu, Praca zbiorowa pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego, Olsztyn 2002, s. 59-71.
Mariawityzm a prawosławie, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2002, z. 1, Warszawa 2002, s. 99-140.
Albania – kraj orłów, „Lithuania” 2002, nr 1/2 (42/43), Warszawa 2002, s.150-157.
Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2003, z. 2, Warszawa 2003, s. 105-112.
Pojęcie i wierność Tradycji według konferencji w Bonn, w: Tradycja i kościelne tradycje, Praca zbiorowa pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego, Olsztyn 2004, s. 51-61.
Johannes Nikolaus von Hontheim (Justinus Febronius) – obrońca nauki i ustroju starego Kościoła pierwszego tysiąclecia, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2007. z. 1-2, Warszawa 2007, s. 97-136.
Doktryna, rytuał i organizacja bractwa religijnego Bektaszytów, w: Albanistyka polska pod redakcją Ireny Sawickiej, Toruń 2007, s. 121-129.
Doktryna Febroniusza jako problem kościelny i polityczny, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2008, z. 1-2, Warszawa 2008, s. 149-177.
Sukcesja historyczna w zachodnioeuropejskich Kościołach starokatolickich Unii Utrechckiej. Spojrzenie polskokatolickie, w: Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego, Olsztyn 2008, s. 67-87.
Maryja w pismach i nauczaniu biskupa Maksymiliana Rodego, w: Maryja w wierze i życiu chrześcijan. Perspektywa polsko i rzymskokatolicka, Praca zbiorowa pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego, Olsztyn 2008, s. 38-46.
Różne sposoby pojmowania starokatolicyzmu, „Studia Oecumenica” 2009, t. 9, Opole 2009, s. 85-103.
Kontrowersje wokół jansenizmu, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2010, z. 1-2, Warszawa 2010, s. 233-256.
John Nelson Darby (1800-1882) – współtwórca ruchu wolnych chrześcijan i twórca darbyzmu, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” 2008-2010, t. IV-V, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Warszawa 2012 s. 118-127.

wróć do góry