Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dr hab. Andrzej Kluczyński, ur. 14.10.1972, studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1992-1997), pobyt naukowy na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1998-1999); pobyty naukowe i kwerendy biblioteczne na Uniwersytetach w Bonn, Tybindze, Bar-Ilan w Tel-Avivie, Oxfordzie; magisterium z teologii uzyskane na podstawie pracy pt. Problem złorzeczeń biblijnych. Egzegeza i teologia Ps 109(1997), stopień doktora teologii na podstawie rozprawy pt. Koncepcja władzy w Izraelu powygnaniowym według Ksiąg Aggeusza i Protozachariasza (2002), stopień doktora habilitowanego w zakresie teologii biblijnej na podstawie dorobku i rozprawy: „Książę Pokoju” (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu(2013). Autor wielu artykułów o charakterze popularnonaukowym; współpracownik projektu egzegeza.pl.
Członek Gesselschaft für Evangelische Theologie oraz Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku; członek komitetu redakcyjnego Baptystycznego Przeglądu Teologicznego oraz komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Colloquia Orientalia Bialostocensia.

Zainteresowania badawcze: starotestamentowy profetyzm, literatura okresu międzytestamentowego.

Lista publikacji naukowych w portalu nauka polska

Wybrane artykuły popularnonaukowe w czasopiśmie Warto

wróć do góry