Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Urodzony 21 września 1984 roku w Cieszynie.
W latach 2003-2008 odbył jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w zakresie teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy: „Usprawiedliwienie w teologii Marcina Lutra w latach 1512-1520”.
W latach 2008-2012 odbył studia III stopnia w zakresie nauk teologicznych – teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
W roku akademickim 2010/2011 przebywał na rocznym stypendium doktoranckim na wydziale teologicznym Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.
W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii systematycznej na podstawie rozprawy: „Wieczerza Pańska jako nota ecclesieae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”.

Zainteresowania naukowe:

Teologia luterańskiej Reformacji XVI wieku i jej współczesna recepcja i interpretacja; ewangelicka teologia systematyczna XX wieku.

Publikacje:

Książki:

 • Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, Wisła 2014.
 • Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, (współredaktor z M. Hintzem), Bielsko-Biała 2014.
 • Reformatorzy (współredaktor z M. Hintzem, Ł. Barańskim), Bielsko-Biała 2013.

Artykuły:

 • Słowo zwiastowane w teologii Marcina Lutra i późniejszym luteranizmie, w: Billy Graham „Ewangelizator w rozdartym świecie”. Studium ekumeniczne, red. A. Palion, Katowice 2015, s. 49-74.
 • Satan V teologii Martina Luthera, w: L. Batka, D. Török, M. Poschová et. al., Lutheranus. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace, t. 5, Praha 2015, s. 42-66.
 • Przedreformacyjna teologia Jana Husa, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. IX, 2015, s. 9-23.
 • Nauka o usprawiedliwieniu a współczesność. Pytanie o aktualizację kluczowego tematu teologii ewangelickiej na przykładzie refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, „Collectanae Theologica” r. LXXXV: 2015, nr 3, s. 49-66.
 • Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej, „Rocznik Teologiczny ChAT” r. LVII: 2015, z. 2, s. 203-244.
 • Postrzeganie urzędu biskupa w luteranizmie, w: Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, red. J. Budniak, N. Ruman, Cieszyn 2015, s. 188-209.
 • Współautor z A. Korczago, Oczekiwania pacjenta wyznającego Protestantyzm, w: Pacjent odmienny kulturowo, red. E. Krajewska-Kułak i in., Poznań 2015, s. 267-284.
 • Ewangelicka perspektywa na problem zaniechania terapii – przykład dyskusji niemieckiej, w: W drodze do brzegu życia, t. XIII, red.: E. Krajewska-Kułak i in., Białystok 2015, s. 76-90.
 • Między autonomią a zależnością … – przewodnik Ewangelickiego Kościoła Niemiec poświęcony rodzinie i jego recepcja na gruncie niemieckim, „Gdański Rocznik Ewangelicki” r. VIII: 2014, s. 295-317.
 • Wolność i kryteria etycznego osądu – tematyka encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor z perspektywy ewangelickiej, w: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika „Veritatis splendor” Jana Pawła II po 20 latach, Lublin 2014, s. 61-90.
 • Kościół w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej. Wprowadzenie do wyboru dokumentów i opracowań, w: Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hintz, J. Sojka, Bielsko-Biała 2014, s. 15-27.
 • Urząd kościelny w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej. Wprowadzenie do wyboru dokumentów, w: Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hintz, J. Sojka, Bielsko-Biała 2014, s. 157-169.
 • Konkordia Leuenberska jako współczesny katechizm ekumeniczny?, „Studia Oecumenica” t. 13: 2013, s. 201-212.
 • Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia w „Wyznaniu augsburskim” (1530), „Rocznik Teologiczny ChAT” r. LV: 2013, z. 1-2, s. 47-66.
 • Pokuta w luterańskich księgach wyznaniowych, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. 7: 2013, s. 224-235.
 • Sprawiedliwy z wiary żyć będzie – nauka o usprawiedliwieniu w teologii Marcina Lutra w latach 1513-1520, w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 34-45.
 • Reformatorzy w Niemczech (współautor z Ł. Barańskim), w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 81-111.
 • Reformatorzy w innych krajach europejskich (współautor z Ł. Barańskim), w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 112-120.
 • Wokół Stołu Pańskiego – sakramentalne dziedzictwo Reformacji, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. 6: 2012, s. 197-212.
 • „Bóg jest w niebie, a ty na ziemi” – przełomowość Listu do Rzymian, „Przegląd Ewangelicki” r. 2009, z. 1, s. 17-28.
 • Modlitwa u źródeł teologii?, „Studia Humanistyczno-Teologiczne” r. 2009, z. 1, s. 75-79.

Działalność popularyzująca wiedzę

Prowadzi cykle artykułów przybliżające dziedzictwo teologiczne Reformacji na łamach następujących tytułów: „Luteranin” (prezentacja pism M. Lutra), „Warto” (prezentacja teologii „Wyznania Augsburskiego”), „Zwiastun Ewangelicki” (prezentacja historii i teologii Reformacji XVI wieku; cykl prowadzony wraz z Ł. Barańskim).

wróć do góry