Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Ks. bp Marcin Hintz (ur. 1968), duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego), biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, dr hab. teologii ewangelickiej, profesor nadzwyczajny, kierownik katedry teologii systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Członek Synodu Kościoła, przewodniczący Komisji ds. teologii i konfesji. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnych, redaktor, autor książek: Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, Warszawa 2007, Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej, Katowice 2006. Redaktor naczelny „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”.

wróć do góry