Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Ks. Andrzej Kuźma jest doktorem nauk teologicznych. Zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w katedrze patrologii sekcji prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Swoją pracę doktorską, którą obronił w 2006 r., poświęcił postaci św. Tarazjusza, patriarchy Konstantynopola (784-806) i jego wkładu w odnowienie kultu ikon. Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Centralnego Konferencji Europejskich Kościołów (KEK) z siedzibą w Genewie. Jest również członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej Dialogu Prawosławno-Rzymskokatolickiego. Jest opiekunem Koła Teologów Prawosławnych (KTP).

wróć do góry