Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jakub Slawik (ur. 1966), doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor ChAT, kierownik Katedry Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego w Wydziale Teologicznym ChAT oraz prodziekan Wydziału Teologicznego w kadencji 2012-2016 i 2016-2020, od roku 2015 redaktor naczelny czasopisma naukowego Rocznik Teologiczny.

Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1985-1991) oraz uzupełniające na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1992-1993). Stopień magistra teologii uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. Egzegeza i teologia Księgi Jonasza (1991), stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej na podstawie rozprawy doktorskiej Historia redakcji pierwszej części Księgi Deuteroizajasza (Iz 40-48) (1999), a stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej na podstawie dorobku naukowego i książki Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu Księgi Hioba oraz mów Hioba, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2010 (2011). Jest autorem m.in. podręcznika akademickiego Egzegeza Starego Testamentu. Wprowadzenie do metod egzegetycznych (Warszawa 2004) i tłumaczem (m.in. Browning W.R.J., Słownik biblijny, Agora, Warszawa 2009). Współredagował m.in. wydanie jubileuszowego zbioru artykułów 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017. Bierze udział w projekcie internetowym www.egzegeza.pl, w ramach którego przygotowuje opracowania tekstów kazalnych (wg porządku liturgicznego Kościołów ewangelickich w Polsce), mających służyć pomocą duchownym. Jest członkiem Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (WGTh) oraz Gesellschaft für Evangelische Theologie (GET). Główne zainteresowania badawcze: egzegeza Starego Testamentu/Biblii hebrajskiej, starotestamentowa literatura mądrościowa i prorocka.

Opublikował ponad 40 rozpraw naukowych. Pełna lista publikacji wraz z linkami do publicznie dostępnych publikacji: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/946545/Jakub_Slawik

PBN iD: 946545
ORCID iD: 0000-0001-7867-7714 (https://orcid.org/0000-0001-7867-7714)

wróć do góry