Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Ks. dr Doroteusz Sawicki – ur. 5.12.1969 r. w Białymstoku. Doktor nauk teologicznych w zakresie historii kościoła. Absolwent Seminarium Duchownego w Warszawie, Wyższego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. Studia teologiczne magisterskie w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Siergijewom Posadie (Moskwa). W 1993 r. obrona pracy magisterskiej „Chrześcijaństwo w Polsce w IX i X w.”. Doktorat w 2003 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – rozprawa: „Historia Klasztoru św. św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce ze szczególnym uwzględnieniem miejscowego kultu Chrystusa Zbawiciela”. Od 1995 r. wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W latach 1999–2013 pracownik naukowo-dydaktyczny Międzywydziałowej Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. W latach: 2004, 2006–2007 wykłady zlecone na Wydziałach Historii oraz Prawa UwB. W latach 2011–2012 wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Inne funkcje: 1996-1999 Referent ds. Ekumenizmu Diecezji Białostocko-Gdańskiej i seculariusz Katedry Św. Mikołaja, 1997-1999 współpraca z TVP Białystok przy tworzeniu programów religijnych, od 1999 r. Referent ds. Ekumenizmu Diecezji Warszawsko-Bielskiej i seculariusz Katedry Św. Marii Magdaleny, w latach 2001–2005 członek Społecznego Komitetu organizacyjnego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”, w latach 2002–2006 członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Ekumenicznej, w latach 2005 i 2007 członek Komitetu Organizacyjnego PRE Zjazdu Gnieźnieńskiego, od 2005 r. dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS.

Autor ok. 120 publikacji naukowych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Prowadzi następujące zajęcia:

– Homiletyka,
– Historia Kościoła (kurs rozszerzony),
– Historia Kościoła powszechnego (zachodniego),
– Działalność socjalna w tradycji prawosławnej,
– Kościelna działalność socjalna,
– Historia i sztuka.

wróć do góry