Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dariusz Chwastek (ur. 1973 r. w Cieszynie) jest księdzem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Studia odbył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy).

W 2002 r. w ChAT obronił pracę doktorską z zakresu teologii historycznej pt. „Egzystencja a Słowo. Rudolfa Bultmanna program demitologizacji jako próba aktualizacji nauki o usprawiedliwieniu według Marcina Lutra”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza T. Maciuszko.

Od 2002 r. jest wykładowcą w Katedrze Nauk o Religii. Zajmuje się hermeneutyką teologiczną, filozofią religii oraz dogmatyką ewangelicką.

Od 2002 r. jest przedstawicielem Kościoła luterańskiego w Komisji Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Publikował w: „Studia Oecumenica”, „Myśl Protestancka”, „Studia humanistyczno-teologiczne”, „Rocznik Teologiczny” oraz „Rocznik Teologiczny KUL”. Jest autorem haseł do „Encyklopedii Katolickiej“ wydawanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz tekstów popularno-naukowych.

W 2008 r. wydał pracę z zakresu teologii systematycznej: „Człowiek w obliczu Słowa. Nauka o usprawiedliwieniu Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna“, a  2009 r. nakładem wydawnictwa „Semper“ ukazała się jego „Postylla, czyli zbiór kazań na niedziele i święta“.

wróć do góry