Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zamówienia publiczne

Plany zamówień publicznych na 2019 r. Plan zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro Plan zamówień publicznych do 30 tys. euro Protokół wyboru oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-finansowym w ramach realizacji projektu „ChAT przyszłości” (Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji  Rozwój 2014-2020) z dnia 25.06.2019 r. Protokół wyboru oferty z dnia 25.06.2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-finansowym w ramach realizacji …

wróć do góry