Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, dalej zwana Akademią, jest uznaną przez państwo i przez państwo prowadzoną publiczną szkołą wyższą z pełnymi prawami akademickimi, na której kształceni są studenci w ramach kierunków teologicznych (teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i protestanckiej), pedagogicznych oraz pracy socjalnej. Naukowe, kulturowe i ekumeniczne formy współpracy należą do najważniejszych elementów misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyjętej przez Senat 23 marca 2000 roku określającej publiczną misję Akademii. Akademia dla podniesienia jakości studiów i badań stawia na partnerstwa akademickie w ramach krajów Europy Środkowej – Niemiec, Czech i Słowacji, a także współpracę z partnerami spoza Unii Europejskiej (Izrael, Turcja, Gruzja). Program Erasmus+ wpisuje się w tą strategię umiędzynarodowienia i unowocześnienia uczelni, otwierając możliwości mobilności studentów i pracowników, udział we współpracy międzyinstytucjonalnej oraz udziału w projektach na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej.

Zgodnie ze swoją misją Akademia dąży do jak najszerszej współpracy naukowej, która uwzględniać będzie kontekst międzykulturowy, ekumeniczny i międzyreligijny. Jednym z narzędzi umożliwiającym pogłębienie kontaktów naukowych i międzykulturowych jest dla Akademii program Erasmus+. Doceniając wartość różnorodności, której laboratorium pod względem kulturowym, religijnym i ekumenicznym jest Akademia, dostrzegamy wagę i potencjał studiów zagranicznych. Chcemy dzięki programowi Erasmus+ umożliwić naszym studentom poszerzenie swoich studiów poprzez ofertę studiów zagranicznych w naszych partnerskich uczelniach, co pozwoli nie tylko zrealizować studentom przewidziany dla ich studiów program, ale poszerzyć go o kontakt z teologią, pedagogiką czy pracą socjalną uprawianą w innym kontekście kulturowym. Temu celowi służyć będzie także oferta staży u partnerów zagranicznych. Również wizyty w Akademii wykładowców oraz studentów z naszych partnerskich instytucji sprzyjają kontaktowi naszych studentów z europejską różnorodnością. Zajęcia prowadzone przez przyjeżdżających wykładowców z naszych partnerskich uczelni wzbogacają program kursów oferowany naszym studentom w Warszawie. Akademia dba o to, by prowadzone w niej studia uzyskiwały najwyższe oceny ewaluacyjne na gruncie krajowym, a także spełnia wszystkie kryteria konieczne do tego, by w oparciu o system ECTS prowadzone w jej ramach programy studiów i kursy były uznawane przez jej partnerów w Unii Europejskiej, jak również uznaje w ramach prowadzonych przez siebie programów studiów kursy przeprowadzone w uczelniach zagranicznych. Poprzez kursy językowe ujęte standardowo w programach studiów wspieramy gotowość studentów do wyjazdów zagranicznych, doceniając znaczenie takich studiów dla pogłębienia europejskiej tożsamości. Działając w zróżnicowanym kulturowo i wyznaniowo środowisku, Akademia jest miejscem inkluzyjnym, stąd stałe wysiłki, by wszyscy jej studenci mieli równy dostęp do wszystkich elementów oferty studiów, w tym także studiów zagranicznych.

Udział Akademii w programie Erasmus+ jest także nakierowany na rozwój pracowników poprzez intensyfikację wymiany i kontaktów międzynarodowych dzięki przeprowadzonym mobilnościom. Akademia dąży do tego, by jej pracownicy mieli szansę poszerzenia swojego warsztatu dydaktycznego i badawczego poprzez dzielenie się wynikami swojej pracy badawczej nie tylko ze studentami Akademii, ale także naszych uczelni partnerskich w ramach mobilności programu Erasmus+. Znaczenie takiej aktywności pracowników uczelni odzwierciedlone jest zarówno w regularnych zachętach do udziału w programie kierowanych do wszystkich pracowników, jak i traktowaniu wyjazdów jako ważnego elementu ich oceny okresowej. W swojej strategii internacjonalizacji i modernizacji Akademia kładzie także akcent na rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań zarówno poprzez prowadzenie projektów badawczych w ramach teologii i nauk społecznych w ramach partnerstw strategicznych, jak i w poszukiwaniu możliwości włączenia się w badania nad koniecznymi zmianami sposobów działania w zakresie edukacji.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij