Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekt „ChAT przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt ma na celu:

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • poprawę dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym;
 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko akademickie podkreślające konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na potrzeby rynku pracy. W ramach realizacji projektu wdrożonych zostanie szereg działań przyczyniających się do podniesienia kompetencji pracowników kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej.  Projekt przewiduje również wsparcie zmian organizacyjnych i narzędzi informatycznych.

Cel główny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji 6 zadań w projekcie:

 • Opracowanie programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji
 • Realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji
 • Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym/szkolenia/warsztaty/zajęcia z pracodawcami/wizyty studyjne
 • Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej
 • Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry dydaktycznej
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie Uczelnią

Wartość projektu wynosi: 2 670 544,95 zł.

Dofinansowanie projektu wynosi: 2 590 144,95 zł.

Cele określone w projekcie zostaną osiągnięte, jeśli  zrealizowane będą następujące cele szczegółowe:

 • 198 osób podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • 20 osób pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS, podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
 • 20 osób pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS, podniesie swoje kompetencje zarządcze

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2023 r.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij