Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekt „ChAT przyszłości” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nazwa Beneficjenta: CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE
Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z044/18-00
Tytuł projektu: ChAT przyszłości

Realizacja projektu miała za zadanie realizację sześciu zadań objętych finansowaniem, tj.:

 • Opracowanie programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz pedagogika szkolna i nowe media w edukacji,
 • Realizację programu kształcenia, o którym mowa w pkt. 1,
 • Organizację i realizację wsparcia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym /szkolenia/warsztaty/zajęcia z pracodawcami/wizyty studyjne w celu podniesienia kompetencji,
 • Organizację i realizację kursów/warsztatów/szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • Organizację i realizację kursów/warsztatów/szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • Zaprojektowanie i wdrożenie scentralizowanego dostępu do zasobów, aplikacji i systemów IT dla pracowników i studentów ChAT celem rozbudowy i modernizacji systemów informatycznych (wraz z niezbędną infrastrukturą) Akademii.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.12.2023 r.

Główne cele zrealizowanego projektu polegały na:

 • podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • poprawę dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym;
 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Cele szczegółowe zrealizowanego projektu, opierały się na osiągnięciu następujących wskaźników:

 • 198 osób podniosło kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS;
 • 20 osób pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS, podniosło swoje kompetencje dydaktyczne;
 • 20 osób pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS, podniosło swoje kompetencje zarządcze.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij