Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Tytuł projektu: „Dostępny ChAT”

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie otrzymała dofinansowanie Projektu Dostępny ChAT, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r.- 31.10.2023 r.
Wartość projektu:  3781 197,73 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 285 443,19 PLN
Wkład własny: 117 050,00 PLN

Cel główny:
Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności, poprzez realizację działań, mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 4 zadań w zakresie:

I. Opracowanie struktur organizacyjnych oraz procedur działania poprzez dokonanie zmian w najważniejszych dokumentach regulujących pracę uczelni, tj. statucie, strategii rozwoju, regulaminach rekrutacji oraz studiów. Zamieszczenie w nich zapisów dotyczących osób niepełnosprawnych stanowi gwarancję, że temat ten znajdzie się na stałe w katalogu spraw ważnych i podlegających bieżącej weryfikacji władz uczelni oraz organów nadzorujących. Do zachowania trwałości rezultatów oraz zwiększenia ich wpływu przyczyni się także utworzenie strony www. Biura Osób Niepełnosprawnych jako miejsca zapewniającego pełny dostęp do informacji i procedur wypracowanych w ramach projektu dla wszystkich interesariuszy.

II. Plan szkoleń z zakresu podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Trwałość rezultatów zostanie wzmocniona poprzez stworzenie bazy wiedzy z wybranych, kluczowych szkoleń, tak aby mimo wymiany kadr oraz przedstawicieli studentów wiedza była cały czas dostępna. Materiał ze szkoleń zostanie opracowany do formy e-learningowej i udostępniony dla wszystkich zainteresowanych.

III. Zwiększenie dostępności architektonicznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie poprzez dostosowanie pomieszczeń w pętle indukcyjne, system informacji wizualnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w salach zajęciowych to rozwiązania, które będą służyły przez wiele lat. Wszystkie rozwiązania zostaną zakupione z zastosowaniem właściwych norm i certyfikatów jakości, które potwierdzą ich przydatność dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawność parametrów działania i jakość.

IV. Dostosowania procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenia do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Rozwiązania informatyczne umożliwiające naukę i zdawanie egzaminów w sposób zdalny oraz dostosowany ze względu na rodzaj niepełnosprawności to narzędzia uniwersalne, które po wdrożeniu będą przez wiele lat sprawiały, że proces kształcenia będzie bardziej dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania zaplanowane w projekcie prowadzić będą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej zgodnie ze ścieżką MIDI.

Osoby odpowiedzialne w projekcie:

Kierownik projektu: mgr Helena Kwiatkowska.
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: mgr Elżbieta Byrtek; Anna Gawryś.
Konsultant (doradca dydaktyczny): mgr Alina Kozakowska;
mgr Paulina Chojnowska.
Konsultant ds. osób z problemami psychicznymi i psychologicznymi: ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT;
dr Joanna Lewczuk.
Referent ds. osób niepełnosprawnych: mgr Małgorzata Sławkowska.
Konsultant ds. rekrutacji osób niepełnosprawnych (Dział Rekrutacji): mgr Helena Kwiatkowska.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij