Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAPRASZAMY STUDENTÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STAŻE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Prawa przysługujące studentom w ramach wyjazdów na studia w programie Erasmus+ określa Karta Studenta Erasmus.

Proces kwalifikacji reguluje “Regulamin rekrutacji na wyjazdy na staże w ramach programu Erasmus+  w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” wprowadzony:

Zarządzeniem nr 10/2016 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie regulaminów rekrutacji na staże i stypendia w ramach programu Erasmus+ i PO WER, Załącznik 2.

PRZED WYJAZDEM

Do udziału w wyjazdach na staże w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

 • studiów I stopnia, którzy ukończyli I rok studiów;
 • studiów II stopnia, którzy ukończyli I semestr studiów, chyba że kontynuują naukę w ChAT po ukończeniu studiów II stopnia, wtedy mają prawo ubiegać się o wyjazd także w I semestrze studiów II stopnia;
 • doktorancie po ukończeniu I roku studiów.

UWAGA: Każdemu studentowi na danym etapie studiów przysługuje maksymalnie 12-miesięczny kapitał mobilności, który może wykorzystać zarówno na studia jak i na staże.

By aplikować o przyznanie stypendium na studia w ramach programu Erasmus+ należy samodzielnie wybrać firmę/instytucję w krajach uczestniczących w progami Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), w której będzie się odbywał staż. Należy zwrócić uwagę na wymagane przez nią kompetencje językowe.

Po dokonaniu wyboru firmy/instytucji student zobowiązany jest do złożenia do końca lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd następujących dokumentów u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+ dr. Jerzego Sojki (j.sojka[at]chat.edu.pl):

 • list motywacyjny,
 • CV przygotowanego wg wzoru
 • przygotowany w porozumieniu z właściwym Opiekunem praktyk i Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ „Porozumienie o programie stażu” (Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships, część Before the Mobility).
  Czas trwania stażu to 3 miesiące (możliwe są wyjazdy krótsze, trwające minimum 2 miesiące).

UWAGA: Jeśli w danym roku akademickim nie zostaną wykorzystane wszystkie środki przyznane uczelni na stypendia na staże w ramach programu Erasmus+uczelniany koordynator ogłosi dodatkowy termin rekrutacji.

Kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagane dokumenty zaproszeni zostaną na rozmowę z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi. Dokonają one oceny aplikacji uwzględniając proponowany program praktyki, znajomość języka wymaganego przez instytucję przyjmującą oraz motywację wyjazdu przedstawioną w liście aplikacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przygotowują listy rankingowe. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje do właściwego dziekana w terminie do 7 dni od jej ogłoszenia.

UWAGA: Znalezienie się na liście rankingowej nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest zależna od ilości środków przyznanych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach umów finansowych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Po dokonaniu alokacji środków dla studentów poszczególnych Wydziałów na podstawie decyzji Rektora ChAT zostają one rozdzielone na podstawie list rankingowych pomiędzy poszczególnych kandydatów.
Środki przyznawane są według stawek ryczałtowych według kraju do którego wyjeżdża student (tabela stawek, wyjazdów na staże dot. tabela B).
Osoby, którym przyznane zostały środki zobowiązane są do niezwłocznego podpisania umowy finansowej z uczelnią (formularz umowy), która jest równoznaczna z przyznaniem stypendium.
Studenci zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić dokumenty poświadczające, że posiadają na okres wyjazdu stosowne ubezpieczenie pokrywające ewentualne koszty leczenia (np. w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz stosowne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Studenci, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej zobowiązani są przed podpisaniem umowy udokumentować prawo do pobytu w kraju, w którym będą odbywać staż na cały okres stypendium.

Przed wyjazdem osoby zakwalifikowane do stypendium zobowiązane są zaliczyć test biegłości językowej w głównym języku studiów w systemie Online Linguistic Support (więcej informacji). Testy biegłości językowej w systemie Online Linguistic Support dostępne są dla następujących języków: BG CS DA DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SK SV
Po zaliczeniu testu językowego możliwe jest wzięcie udziału w kursach językowych on-line w ramach Online Linguistic Support (więcej informacji). Kursy językowe w systemie Online Linguistic Support dostępne są dla następujących języków: BG CS DA DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SK SV

PO POWROCIE

Po powrocie studenci zobowiązani są do:

 • przedstawienia potwierdzenia przyjazdu uzyskanego u przedstawiciela instytucji przyjmującej tuż po podjęciu studiów;
 • przedstawienia potwierdzenia pobytu podpisanego przez przedstawiciela instytucji przyjmującej
 • Certyfikat odbycia stażu” (Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise), który jest zawarty w „Porozumienie o programie stażu” (Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships, część After the Mobility), potwierdzonego przez przedstawiciela instytucji przyjmującej
 • wypełnienia on-line raportu uczestnika odnośnie pobytu na stypendium.
 • wypełnienie on-line testu językowego w systemie OLS.

Przedstawiony „Certyfikat odbycia stażu” (Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise) jest podstawą do zaliczenia decyzją właściwego dziekana okresu stażu w ramach praktyk przewidzianych w programie studiów studenta w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zgodnie z uzgodnieniem zawartym w „Porozumienie o programie stażu”, (Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships, część Before the Mobility z uwzględnieniem zmian w części During the Mobility) przygotowanym i zatwierdzonym przez uczelnię wysyłającą i instytucję przyjmującą przed wyjazdem studenta na studia.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij