Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie


Projekt realizowany przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18: Welcome Point – information and service point for international students and lecturers. Projekt realizowany na podstawie umowy między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Chrześcijańską Teologiczną w Warszawie nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001

Tytuł projektu: Welcome Point – information and service point for international students and lecturers
Okres realizacji projektu: 1.05.2022-30.04.2023
Wartość projektu: 384 889,98 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 384 889,98 PLN

Cele projektu: Celem projektu jest wsparcie do 30.04.2023 zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Wydziału Nauk Społecznych ChAT z zakresu szeroko rozumianej obsługi organizacyjno-administracyjnej studenta zagranicznego poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z zagranicy oraz działań z zakresu usprawnień funkcjonowania w Wydziale oraz usprawnienia procesu dydaktycznego osobom przyjeżdżającym z zagranicy.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej Uczelni i zwiększenie jej umiędzynarodowienia poprzez rozwój oferty kształcenia w języku angielskim, wzmocnienie organizacyno-administracyjne poziomu obsługi studenta zagranicznego na Uczelni, zwiększenie zdolności pozyskiwania zagranicznych akredytacji instytucjonalnych oraz akredytacji do programów kształcenia.

Planowane efekty:

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 zadań w zakresie:

 1. Wzmocnienia infrastruktury i organizacji punktu informacyjnego dla wykładowców i studentów zagranicznych
 2. Wytworzenia materiałów informacyjnych w języku angielskim
 3. Kompleksowej obsługi administracyjnej studentów i wykładowców z zagranicy
 4. Wzmocnienia wiedzy i umiejętności kadry administracyjnej i dydaktycznej w zakresie współpracy międzynarodowej
 5. Wzmocnienia oferty programowej w języku angielskim

Koordynatorki Welcome Point | Welcome Point Coordinators
mgr Iwona Nowakowska | Iwona Nowakowska MA
i.nowakowska@chat.edu.pl
mgr Ewa Sojka | Ewa Sojka MA
e.sojka@chat.edu.pl 

Wsparcie administracyjne | Administrative support
mgr Bogumiła Wiktorska | Bogumiła Wiktorska MA
b.wiktorska@chat.edu.pl


Welcome Point WNS ChAT zaprasza studentów Wydziału Nauk Społecznych ChAT.
W Welcome Point:
 • studenci-obcokrajowcy mogą uzyskać informacje na temat procesu studiowania i funkcjonowania w Uczelni
 • studenci niepolskojęzyczni mogą otrzymać informacje o lektoracie języka polskiego w ChAT oraz materiały do samodzielnej nauki
 • wszyscy studenci mogą otrzymać informacje o działalności Wydziału, organizowanych wydarzeniach oraz ofercie pomocowej Uczelni
 • wykładowcy i goście zagraniczni mogą korzystać z miejsca do pracy.
Welcome Point przygotowuje również materiały promocyjne na temat Wydziału oraz będzie organizował webinary oraz wydarzenia skierowane do społeczności akademickiej ChAT.
Welcome Point mieści się w pokoju 005 na parterze.
Koordynatorki Iwona Nowakowska i Ewa Sojka zapraszają do odwiedzin w godzinach pracy:
 • Poniedziałek: 8:00-12:00
 • Wtorek: 9:00-13:00
 • Środa: 8:00-12:00
 • Czwartek: 9:00-13:00
 • Piątek: 9:00-13:00
oraz kontaktu mailowego  pod adresami i.nowakowska@chat.edu.pl lub e.sojka@chat.edu.pl
Rozmawiamy w językach polskim, angielskim oraz niemieckim.
Serdecznie zapraszamy!
We invite the Faculty of Social Sciences students to come and visit Welcome Point.
In Welcome Point:
In our Welcome Point:
 • foreign students can obtain information about the studying process and functioning in the Academy
 • non-native Polish speakers can get information about Polish language classes in ChAT, as well as materials for self-study
 • all students can learn about the activities undertaken in the Faculty, events organized as well as support services at the Academy
 • lecturers and foreign guests can use the room for work.
Welcome Point prepares promotional materials about the Faculty; it will also organize webinars and other events targeted at the academic community of ChAT.
Welcome Point is located in room 005 on the ground floor.
Coordinators Iwona Nowakowska and Ewa Sojka invite all interested people to come during working hours:
 • Monday 8:00-12:00
 • Tuesday: 9:00-13:00
 • Wednesday 8:00-12:00
 • Thursday 9:00-13:00
 • Friday 9:00-13:00
as well as to contact per email i.nowakowska@chat.edu.pl or e.sojka@chat.edu.pl
We speak Polish, English and German.
See you in Welcome Point!

Działanie współfinansowane w ramach projektu “Welcome Point – information and service point for international students and lecturers” realizowanego na podstawie umowy nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001 zawartej pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij