Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

REGULAMINY

Regulamin studiów ChAT
Regulamin Studiów Doktoranckich ChAT
Regulamin Samorządu Studentów ChAT
Regulamin Biblioteki Głównej ChAT
Regulamin składania prac dyplomowych i ich weryfikacji antyplagiatowej
Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl
Regulamin wykonywania i oceniania prac dyplomowych w Wydziale Teologicznym ChAT
Regulamin indywidualnego toku studiów w Wydziale Teologicznym ChAT

UCHWAŁY SENATU

Uchwała nr 35/2013 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym
Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne
Uchwała nr 6/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Uchwała nr 7/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Uchwała nr 8/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Uchwała nr 10/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019
Uchwała nr 11/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019
Uchwała nr 12/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 120/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 2017/2018
Uchwala nr 7_2018 Senatu Chat z dnia 26.04.2018 r. w sprawie rekrutacji na studia w roku akademickim 2019_2020
Uchwała nr 14_2018 Senatu Chat z dnia 28.06.2018 r. w sprawie rekrutacji na studia w roku akademickim 2019_2020
Uchwala nr 8_2018 Senatu Chat z dnia 26.04.2018 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2019_2020

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora ChAT z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu postępowania konkursowego na projekty badawcze

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia opłat w roku akademickim 2018/2019
Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym
Zarządzenie nr 14/2015 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym
Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie określenia opłat w roku akademickim 2014/2015
Zarządzenie nr 2/2015 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 02.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania świadczenia i pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załączniki do regulaminu ZFŚS

Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2015 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wzorów wniosków w postępowaniu 0 przyznanie tych świadczeń
Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2015 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wzorów wniosków w postępowaniu o przyznanie tych świadczeń
Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Załącznik do zarządzenia nr 7/2015: Regulamin prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Zarządzenie nr 14/2015 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia opłat w roku akademickim 2016/2016

wróć do góry