Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Semestr zimowy: 1 X 2017 – 18 II 2018
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 2 X 2017 – 26 I 2018
Przerwa świąteczna: 23 XII 2017 – 7 I 2018 (sekcja prawosławna do 9 I 2018)
Sesja egzaminacyjna: 29 I – 9 II 2018
Przerwa zimowa: 10 – 18 II 2018

Semestr letni: 19 II – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 19 II – 15 VI 2018
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2018
Przerwa świąteczna: 29 III – 4 IV 2018 (sekcja prawosławna do 10 IV 2018)
Przerwa majowa: 30 IV – 6 V 2018
Sesja egzaminacyjna: 18 – 30 VI 2018
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10 – 20 IX 2018

Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 na studiach podyplomowych

Semestr zimowy: 1 X 2017 – 18 II 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami:  2 X 2017 – 18 II 2018
Przerwa świąteczna: 23 XII 2017 – 7 12018

Semestr letni: 19 II 2017 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 19 II – 30 IX 2018
Przerwa świąteczna: 29 III – 4 IV 2018
Przerwa majowa: 30 IV – 6 V 2018

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017 na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Semestr zimowy: 1 X 2016 – 19 II 2017
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 3 X 2016 – 27 I 2017
Przerwa świąteczna: 23 XII 2016 – 8 I 2017
Sesja egzaminacyjna: 30 I – 10 II 2017
Przerwa zimowa: 11 – 19 II 2017

Semestr letni: 20 II 2017 – 30 IX 2017
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 20 II – 14 VI 2017
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2017
Przerwa świąteczna: 13 – 18 IV 2017
Przerwa majowa: 1 V – 3 V 2017
Sesja egzaminacyjna: 19 – 30 VI 2017
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 15 – 30 IX 2017

wróć do góry