Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017
na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Semestr zimowy: 1 X 2016 – 19 II 2017
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 3 X 2016 – 27 I 2017
Przerwa świąteczna: 23 XII 2016 – 8 I 2017
Sesja egzaminacyjna: 30 I – 10 II 2017
Przerwa zimowa: 11 – 19 II 2017

Semestr letni: 20 II 2017 – 30 IX 2017
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 20 II – 14 VI 2017
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2017
Przerwa świąteczna: 13 – 18 IV 2017
Przerwa majowa: 1 V – 3 V 2017
Sesja egzaminacyjna: 19 – 30 VI 2017
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 15 – 30 IX 2017

wróć do góry