Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Władze i struktura

Dziekan Wydziału Teologicznego dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT Prodziekan Wydziału Teologicznego dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej Kierownik: bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT Katedra Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Katedra Teologii Historycznej Katedra Teologii Systematycznej Katedra Ewangelickiej Teologii Praktycznej Sekcja Teologii Prawosławnej Kierownik: abp prof. zw. dr hab. Jerzy …

Rada Wydziału

Rada Wydziału Teologicznego dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT – wiceprzewodniczący metr. prof. zw. dr hab. Sawa Michał Hrycuniak prof. zw. dr hab. Janusz Tadeusz Maciuszko bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski prof. zw. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński prof. dr hab. …

Doktoraty

Postępowania doktorskie Postępowanie doktorskie mgra Piotra Wojciecha Kosiaka Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego Recenzja ks. dr. hab. Pawła Michała Mąkosy, prof. KUL Komisja doktorska Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT Ks. prof. dr …

Habilitacje

Postępowania habilitacyjne Postępowanie habilitacyjne dr. Jerzego Sojki Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jerzego Sojki (stan na dzień 26 października 2018 r.) Wniosek z dnia 27.03.2018 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat w języku polskim Autoreferat w języku angielskim Informacja o składzie Komisji habilitacyjnej Postępowanie habilitacyjne dr. Wilhelma Schwendemanna Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ChAT w sprawie nadania dr. …

Historia

HISTORIA WYDZIAŁU Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po roku 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 r. i przekształcony – przy współudziale Kościołów starokatolickich – w …

Współpraca międzynarodowa

Wydział Teologiczny ChAT współpracuje nie tylko z wydziałami teologicznymi, humanistycznymi i pedagogicznymi, ale także ze znaczącymi uniwersytetami na świecie. Szczególne relacje łączą z WYDZIAŁEM TEOLOGII EWANGELICKIEJ UNIWERSYTETU W BONN (Evangelisch-Theologische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), która nawiązana została w okresie PRL, kiedy obowiązywał szereg ograniczeń we współpracy międzynarodowej. Kooperacja ta charakteryzuje się intensywną wymianą naukową …

Ocena PKA

POZYTYWNA OCENA PKA Uchwałą nr 215/20161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 maja 2016 r. podsumowała ocenę programową studiów prowadzonych w Wydziale Teologicznym ChAT wydając ocenę pozytywną. Uchwała Komisji Akredytacyjnej 2016

wróć do góry