Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Teologiczny ChAT współpracuje nie tylko z wydziałami teologicznymi, humanistycznymi i pedagogicznymi, ale także ze znaczącymi uniwersytetami na świecie. Szczególne relacje łączą z WYDZIAŁEM TEOLOGII EWANGELICKIEJ UNIWERSYTETU W BONN (Evangelisch-Theologische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), która nawiązana została w okresie PRL, kiedy obowiązywał szereg ograniczeń we współpracy międzynarodowej. Kooperacja ta charakteryzuje się intensywną wymianą naukową i dydaktyczną, wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi, udziałem w konferencjach naukowych (część informacji można znaleźć z zakładce Aktualności). W Bonn studiowało wielu studentów wydziału w ramach różnych programów stypendialnych, w tym późniejsi pracownicy ChAT.

Wydział Teologiczny współpracuje również z:

 • The David Yellin Academic College of Education w Jerozolimie
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bonn
 • Chrześcijańsko-katolicki Wydział Teologii Uniwersytetu w Bernie
 • Instytut Teologii w Mińsku
 • Prawosławne Seminarium Duchowne w Smoleńsku

Umowy ramowe programu Erasmus+ zawarto z:

 • Evangelisch-Theologische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Alt-Katholische Seminar der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Theologische Fakultät der Universität Leipzig
 • Theologische Fakultät der  Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
 • Evangelisch-Theologische Fakultät der  Eberhard Karls Universität Tübingen
 • Faculty of Orthodox Theology, University of Presov
 • Evangelical Lutheran Theological Faculty, Comenius University in Bratislava
 • School of Theology, Aristotle University of Thessaloniki
 • Faculty of Protestant Theology, Charles University in Prague

Wydział Teologiczny jest członkiem konsorcjum REFO500, platformy międzynarodowej współpracy naukowej związanej z obchodami 500-lecia reformacji. Studenci, doktoranci i pracownicy mają prawo do uczestnictwa w działaniach platformy bezpłatnie lub po obniżonych stawkach. Szczegóły na stronie internetowej konsorcjum.

REFO500

 

wróć do góry