Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zajmuje się również działalnością popularyzującą naukę poprzez organizacje konferencji naukowych, które w różnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016:

 • Żyrardów – od Filipa de Girarda do Pawła Hulki-Laskowskiego, Żyrardów, 3 grudnia 2016 r., zorganizowana razem z Urzędem Miasta Żyrardowa, Ruchem Obywatelskim Żyrardowian i Towarzystwem Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola Kościoła w dziejach Polski Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918), 24-25 listopada 2016 roku, zorganizowana przy współpracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. (do pobrania: plakat konferencji).
 • 200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa, 16-17 listopada 2016 r., organizowana wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więcej…
 • I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów, Warszawa, 27 maja 2016 r., organizowana wspólnie z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu. Więcej…

Rok 2015:

 • Człowiek jako zarządca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania w XXI wieku, Warszawa, 29 października 2015 r. we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną.
 • Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog, Łódź, 29-30 maja 2015 r., organizowana wspólnie z Parafią Ewangelicko-Reformowaną w Łodzi, Zakładem Filozoficznych Podstaw Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego UW oraz Towarzystwem Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego.
 • Ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, Warszawa, 22 maja 2015 r., organizowana razem z kancelarią Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Więcej…
 • Hermeneutyka chrześcijańskiej lektury Starego Testamentu, Warszawa, 14 kwietnia 2015 r. Więcej…
 • Na drodze pojednania. Upamiętnienie Wschodniego Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 roku, Warszawa, 12 marca 2015 r., organizowana wraz z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP, Polską Radą Ekumeniczną oraz Stowarzyszeniem Misji Pojednania.

Rok 2014:

 • Skazani na konflikt? Tożsamości religijne, narodowe i kulturowe w poszukiwaniu modeli współistnienia, Warszawa, 19-20 maja 2014 r., wspólnie z Ambasadą Izraela w Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej…
 • Pojednanie jako zadanie Kościołów w Europie, Pryncypia eklezjologiczne w świetle Nowego Testamentu, Warszawa, 13 maja 2014 r., we współpracy z Konrad Adenauer Stiftung Komisją Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej. Więcej…
 • Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego, Warszawa, 26 marca 2014 r., organizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT w Warszawie. Więcej…

Rok 2013:

 • Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu. Historia, język, kultura, teologia, Warszawa, 20-21 listopada 2013 r., we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej…
 • 1150-lecia misji św. św. Cyryla i Metodego na ziemiach Europy Środkowej, Warszawa, 31 maja – 1 czerwca 2013 r., organizowana przez Stowarzyszenie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego we współpracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.
 • Hermeneutyka spowiedzi i jej praktyczny wymiar w życiu Kościoła ewangelickiego, Warszawa, 23 maja 2013 r., we współpracy z Komisją ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Więcej…

Rok 2012:

 • Eklezjologia konfesyjna wobec współczesnych wyzwań ekumenicznych, Warszawa, 27 listopada 2012 r., we współpracy z Komisją Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej. Więcej…
 • Dziedzictwo protestantyzmu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz w perspektywie europejskiej, Sopot-Gdańsk, 21-22 października 2012 r., zorganizowana we współpracy z Parafią Ewangelicko – Augsburską Gdańsk-Gdynia-Sopot, Diecezją Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
wróć do góry