Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

16-17 listopada 2016 roku pierwsze w historii wspólne, uroczyste posiedzenie Rad Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i konferencja naukowa „200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie”

W dniu 16 listopada 2016 roku w Auli im. Jana Pawła II w kampusie UKSW odbyło się pierwsze w historii wspólne posiedzenie Rad Wydziałów Teologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, podczas którego przyjęto wspólną deklarację z okazji powstania Uniwersytetu Warszawskiego wraz z fakultetem teologicznym. Deklaracja ta daje wyraz nie tylko dotychczasowej współpracy, ale deklaruje chęć dalszego zacieśniania takiej współpracy w przeświadczeniu o jej ekumenicznej konieczności. W czasie posiedzenia głos zabierali Rektorzy obu uczelni, a także Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski i Wielki Kanclerz UKSW oraz Biskup Jerzy Samiec, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Wspólna deklaracja Wydziałów UKSW i ChAT

Po posiedzeniu Rad Wydziałów odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Prodziekan Wydziału Teologicznego ChAT dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT oraz dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT i ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM). Pytania dotyczyły obecności teologii w uniwersytecie, jej miejsca we współczesnym świecie i współpracy ekumenicznej.

Ważnym uzupełnienie wspólnego posiedzenia Rad Wydziałów była dwudniowa konferencja naukowa pt. „200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie”, która miała miejsce w UKSW i ChAT. W jej czasie zaprezentowano historię warszawskich wydziałów teologicznych, przypomniano badania i osiągnięcia z zakresu teologii, które przez 200 lat były w nich prowadzone, doceniono zasięg oddziaływania teologii uprawianej w Warszawie i jej wpływ na inne ośrodki w Polsce, także poprzez kadry. Konferencja zakończyła się programowymi referatami bp prof. dr. hab. Andrzeja Dziuby, Przewodniczącego Rady Naukowej KEP, który mówił o związkach teologii z praktyką kościelną, oraz ks. prof. dr. hab. Bogusława Milerskiego, Rektora ChAT, który z kolei podkreślił krytyczną rolę teologii. Zebrane referaty zostaną udostępnione w przygotowywanej publikacji pokonferencyjnej.

wróć do góry