Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Profil dydaktyczny:
– Prawo wyznaniowe
– Europejskie prawo wyznaniowe
– Prawo kanoniczne / kościelne
– Prawo własności intelektualnej

Profil naukowy:
– Konstytucyjne podstawy wolności sumienia i religii
– Status prawny mniejszościowych Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
– Prawnomiędzynarodowa ochrona wolności sumienia i wyznania
– Modele stosunków państwo – związki wyznaniowe w wybranych państwach świata
– Prawo wewnętrzne Kościołów nierzymskokatolickich w Polsce


SYMPOZJA PRZYGOTOWANE PRZEZ KATEDRĘ:

wróć do góry