Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rafał Marcin Leszczyński (ur. 1972), doktor habilitowany teologii historycznej, profesor nadzwyczajny Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest członkiem międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Wydziału ‘Artes Liberales’ Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do Rady Programowej Baptystycznego Przeglądu Teologicznego oraz Rady Redakcyjnej Serii „Filozofia i Pedagogika”. W latach 2004-2010 brał udział w pracach Zespołu Indoeuropeistycznego przy Łódzkim Oddziale Towarzystwa Filologicznego. Od 2014 roku należy do Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego. Od 2017 roku jest przewodniczącym Sekcji Starożytników i Bizantynologów działającej przy TPF. W roku 2016 i 2017 otrzymał nagrodę Rektora drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe. Interesuje się filozofią starożytną, patrologią, Reformacją XVI wieku, etyką, religioznawstwem oraz filozofią wychowania. Zainteresowania pozanaukowe: turystyka rowerowa, koty, muzyka klasyczna, muzyka ekstremalna, literatura fantasy i science fiction, kino.

M. Leszczyński jest autorem czterech monografii: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa (2004 – nominowana do nagrody im. Jana Długosza, zaliczona do dziesięciu najlepszych książek na Krakowskich Targach Książki); Główne problemy i kierunki w filozofii (wydanie pierwsze 2006, wydanie drugie 2010); Ojcowie Reformacji i filozoficzne wątki ich teologii (2010); Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora (2017). Zredagował także dwie książki: Biblia brzeska – historia, język, teologia (2013); Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog (2016). Napisał ponad 160 artykułów, w tym wiele o charakterze interdyscyplinarnym, łączących w sobie zagadnienia filozoficzne, teologiczne, etyczne i pedagogiczne. Warto zwrócić zwłaszcza uwagę na następujące teksty:

 • Nauka o Synu Bożym w teologii Hipolita i Cypriana, „Studia Humanistyczno-Teologiczne”, 1-2 (2004), s. 157-180.
 • Paweł Hulka-Laskowski – ewangelicko-reformowany religiolog, „Rocznik Teologiczny”, 46 (2004), z. 1, s. 145-155.
 • Logos w relacji do Boga i stworzenia w nauczaniu Orygenesa. Studium źródeł – „Rocznik Teologiczny”, 47 (2005), z. 1-2, s. 57-85.
 • Mikołaj Rej wobec kryzysu antytrynitarnego, w: Mikołaj Rej i dziedzictwo Reformacji w Polsce, Kraków 2006, s. 61-75.
 • Teologia „Homilii paschalnej” Melitona z Sardes, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, 3 (2006), s. 71-81.
 • Eklezjologia w pismach Cypriana z Kartaginy, „Studia Humanistyczno-Teologiczne”, 1 (2008), s. 119-147.
 • Justyn Męczennik wobec judaizmu, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, 1 (2009), s. 39-59.
 • Myśl filozoficzno-religijna w apologii „Octavius” Minucjusza Feliksa, „Rocznik Teologiczny ChAT”, 50 (2008), z. 1-2 s. 121-148.
 • Cycerońskie wątki w „Nauce religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina, „Rocznik Teologiczny”, 51 (2009), z. 1-2, s. 263-289.
 • Etyka i doktryna polityczna Kalwina, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, ”, 2 (2010), s. 23-65.
 • Apologia wyznania reformowanego, w: Apologia religii, red. P. Moskal, Lublin 2011, s. 113-137.
 • Disciplina arcani w dziełach Orygenesa, w: Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. W. Gajewski, B. Górka,  Kraków 2015, s. 103-124.
 • Duchowość ewangelicko-reformowana, „Studia Religiologica”, 1 (2014), s. 1-15.
 • Koncepcja Henady w ontologii Plotyna, „Studia Religiologica”, 2 (2014), s. 89-104.
 • The Brest Bible: trinitarian and Christological issues, “Reformation & Renaissance Review”, 1 (2015), s. 82-96.
 • Religio rationalis a bracia polscy w badaniach Ludwika Chmaja, w: Pedagogika filozoficzna, t. 6: Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski, Łódź 2015, s. 463-479.
 • Poglądy filozoficzno-religijne Pawła Hulki-Laskowskiego, w: Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog, red. R. M. Leszczyński, Łódź 2016, s. 203-242.
 • Nauka ewangelicko-reformowana w polskojęzycznych katechizmach z XVI wieku, w: Ewangelicyzm reformowany w pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku, red. D. Chemperek, Warszawa 2015, s. 57-87.
 • Cnota jako centralna kategoria wychowania stoickiego na przykładzie pism Seneki, w: Rzeczywistość edukacyjna, t. 3: Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Łódź 2016.
 • Neoplatoński Bóg Orygenesa, „Przegląd Filozoficzny” 2 (98) (2016), s. 415-424.
 • Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego, „Studia z Teorii Wychowania” 3 (2016), s. 77-94 (współautor: A. T. Tys).
 • Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki-Laskowskiego, „Studia Religiologica” 49 (2016), z. 4, s. 341-351 (współautor: A. T. Tys).
 • Czas człowieka z perspektywy ontologii reizmu pansomatycznego, w: Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne, red. E. Dubas, A. Gutowska, Łódź 2017, s. 49-62.
 • Teologiczne aspekty filmów o Harrym Potterze, w: Teologia i film. Perspektywy badawcze, red. B. Wieczorek, Wrocław 2017, s. 38-49.
 • Problematyka antyczna w „Przeglądzie Humanistycznym” za redakcji Wiktora Wąsika, w: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, D. Stępkowski, Łódź 2017, s. 385-408.
 • Reformacja helwecka jako powrót do źródeł teologii chrześcijańskiej, w: Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej, red. K. Pilarczyk, W. Gajewski, Kraków 2017, s. 53-78.
 • Filozoficzne aspekty koncepcji wychowania dzieci i młodzieży w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1(247) (2018), s. 24-47.

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij