Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT
realizowane przez nauczycieli akademickich
w roku 2019 (środki z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego)

 • Informacja w sprawie uruchomienia konkursu na projekty badawcze
 • Wzór wniosku projektu badawczego
 • Harmonogram
  Termin Czynność
  30.10.2018 Złożenie w Komisji Badań Naukowych wniosków konkursowych
  30.11.2018 Ogłoszenie przez KBN decyzji o przyjęciu do realizacji projektów
  30.11.2019 Rozliczenie projektów badawczych (złożenie w KBN raportów z wykonania projektów wraz z tekstami naukowymi)
  03.12.2019 Ogłoszenie przez KBN decyzji o zakończeniu realizacji projektów i wypłacie kwoty dofinansowania

______________________________________________________________

 •  15-17 listopada w Sankt-Petersburgu odbędą się międzynarodowe wykłady teoretyczne i praktyczne, których tematem będzie „Rosyjski świat: sposoby współpracy cywilizacyjnej”.
  Zaproszenie
  Informacja

______________________________________________________________

Konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT
realizowane przez nauczycieli akademickich
w roku 2018 (środki z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego)

 • Informacja w sprawie uruchomienia konkursu na projekty badawcze
 • Wzór wniosku projektu badawczego
 • Harmonogram
  Termin Czynność
  30.10.2017 Złożenie w Komisji Badań Naukowych wniosków konkursowych
  30.11.2017 Ogłoszenie przez KBN decyzji o przyjęciu do realizacji projektów
  30.11.2018 Rozliczenie projektów badawczych (złożenie w KBN raportów z wykonania projektów wraz z tekstami naukowymi)
  03.12.2018 Ogłoszenie przez KBN decyzji o zakończeniu realizacji projektów i wypłacie kwoty dofinansowania

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT
realizowane przez nauczycieli akademickich
w roku 2017 (środki z dotacji podmiotowej)

wróć do góry