Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Opiekunowie grup studentów

Bp dr Adrian Korczago – Sekcja Teologii Ewangelickiej,
Ks. dr Doroteusz Sawicki – Sekcja Teologii Prawosławnej,
Ks. mgr Andrzej Gontarek – Sekcja Teologii Starokatolickiej.

Sprawami studenckimi w dziekanacie zajmuje się Małgorzata Klimuk

AKTY PRAWNE

Kalendarium i dyżury

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017
Dyżury dziekańskie
Dyżury nauczycieli akademickich

Sprawy socjalne

Informacja dla kandydatów na studia
Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Dyplomowanie i informacje dla absolwentów

Regulamin wykonywania prac dyplomowych Informacje dla składających prace do Biblioteki ChAT Zagadnienia do egzaminu licencjackiego dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia protestancka Zagadnienia do egzaminu magisterskiego dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych Archiwum Prac Dyplomowych: http://apd.chat.edu.pl

Samorząd studentów

Zarząd Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego ChAT: Bartosz Ciemniak (Te) – przewodniczący Nenad Mijanović (Tp) Łukasz Aścik (Te) Krzysztof Lelach (Tp) Kamil Czumaj (Ts) Komisja Rewizyjna: Joshua Hanson (Te) – przewodniczący Dominik Stasiak (Te) Michał Wylazłowski (Ts) Sąd Koleżeński: Paulina Pacholak (Te) – przewodniczący, Grzegorz Fryda (Te) Daniel Wiśniewski (Te)

Koła Studenckie

KOŁO TEOLOGÓW EWANGELICKICH Zarząd koła: prezes – Marek Bożek sekretarz/bibliotekarz – Joshua Hanson skarbnik – Grzegorz Fryda opiekun naukowy – bp dr Adrian Korczago Gazetka KTE FanPage KTE KOŁO TEOLOGÓW PRAWOSŁAWNYCH opiekun naukowy – ks. dr. Andrzej Kuźma FanPage KTP strona www: http://ktp.edu.pl/

Studenci niepełnosprawni

mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów niepełnosprawnych, na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych. Udziela wsparcia studentom niepełnosprawnym, podejmuje działania mające na celu stwarzanie warunków do pełnego udziału studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia, działa na rzecz likwidacji przeszkód i barier w Uczelni. Student zgłaszający się po wsparcie za pośrednictwem opiekuna studentów niepełnosprawnych …

Studenci cudzoziemcy

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli: posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w …

wróć do góry