Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Katedra Prawosławnej Teologii Praktycznej obejmuje obszary liturgiki, homiletyki, teologii pasterskiej, katechetyki, śpiewu cerkiewnego i języka cerkiewnosłowiańskiego. Głównym założeniem katedry jest zarówno analiza historyczno-teologiczna prawosławnych nabożeństw i obrzędów, jak również praktyczne przygotowanie do ich sprawowania i prowadzenia. Studenci poznają symbolikę i znaczenie nabożeństw prawosławnych, uczą się śpiewu cerkiewnego i tekstów w języku cerkiewnosłowiańskim. Poza liturgiczną oprawą nabożeństw, poznają teorię i praktykę z zakresu homiletyki. W ramach ćwiczeń sami prowadzą nabożeństwa jako psalmiści i dyrygenci, głoszą kazania podczas nabożeństw i czytają w języku cerkiewnosłowiańskim. Uczą się również intonacji cerkiewnosłowiańskiej i zasad dykcji. W ramach katedry prowadzone są również zajęcia z katechetyki w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Przedmiot przygotowuje do prowadzenia katechezy prawosławnej w szkołach podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

wróć do góry