Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Urodził się 1-go listopada 1950 roku w Toprzynach na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie jego rodzice Jan i Maria zostali wysiedleni z Nowosiółek pow. Biała Podlaska w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Po wstąpieniu do Prawosławnego Seminarium Duchownego w 1964 roku zainteresował się szczególnie tematyką śpiewu cerkiewnego oraz językiem cerkiewnosłowiańskim. Swoje zainteresowania rozwijał pod kierunkiem nauczycieli akademickich: Piotra Domańczuka – wybitnego dyrygenta chórów cerkiewnych, Mikołaja Sendulskiego – wytrawnego znawcy języka cerkiewnosłowiańskiego oraz ks. Mikołaja Lenczewskiego.

Po podjęciu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w dalszym ciągu rozwijał swoje zainteresowania z dziedziny śpiewu cerkiewnego. Prowadził wówczas chór studencki ChAT działający przy Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej. Napisał i obronił pierwszą w historii ChAT pracę magisterską na temat śpiewu cerkiewnego pt. ”Śpiew liturgiczny w rosyjskim kościele prawosławnym w XVII-XVIII wieku” pod kierunkiem ks. dr Aleksego Znoski.

Był psalmistą – dyrygentem w parafiach: w Drohiczynie, w Narwi oraz w Jacznie. Od 1974 roku, dojeżdżając z Warszawy, objął stanowisko dyrygenta chóru parafialnego a później katedralnego w Lublinie. Pracując w charakterze nauczyciela śpiewu cerkiewnego i języka cerkiewnosłowiańskiego w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym przy klasztorze Św. Onufrego w Jabłecznej (1982-1991), stale doskonalił swoją wiedzę z zakresu nauczanych przedmiotów. Poznał wówczas wybitnych znawców jęz. starocerkiewnosłowiańskiego – prof. dr hab. Teotyna Rott-Żebrowskiego oraz prof. dr hab. Tadeusza Brajerskiego, którzy przybliżyli mu specyfikę najstarszego z pism scs. głagolicy i cyrylicy. Cenne wiadomości paleograficzne z scs. przekazywał alumnom seminarium i od 1990 roku studentom ChAT wzbogacając tym samym ich wiedzę. Prowadząc zajęcia praktyczne i teoretyczne ze śpiewu cerkiewnego zaczął interesować się pochodzeniem form wschodniosłowiańskiego śpiewu liturgicznego. Rezultatem jego dociekań była praca doktorska pt.” Śpiew liturgiczny kościoła Prawosławnego w Polsce. Teologiczna i muzyczna interpretacja jego wybranych elementów” – napisana w 1996 roku pod kierunkiem ks. dr hab. prof. ChAT – Rościsława Kozłowskiego. W grudniu tegoż roku awansował na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. Kontynuując badania na temat rodzimych elementów wschodniosłowiańskiej muzyki cerkiewnej wydał w 1996 roku „Chełmsko-podlaski zbiór melodii cerkiewnych”, które były oparte w głównej mierze na motywach ludowych Chełmszczyzny i południowego Podlasia. W 1999 roku ukazały się jego „Kanony niedzielne ośmiu tonów” – melodie pozostające do tej pory w tradycji ustnej. W 2004 i 2010 roku kierował wydaniem dwóch edycji pt. ”Piesnopienija dwunadiesiatych i wielikich prazdnikow”. Od 2002 – go roku z polecenia Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski objął stanowisko psalmisty – dyrygenta w Parafii pw. Św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli.

W 2007 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.” Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1 połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej. W 2008 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym ChAT. Pod jego kierunkiem zostało napisanych i obronionych ponad 50 prac licencjackich i magisterskich dotyczących muzyki cerkiewnej i języka cerkiewnosłowiańskiego oraz zostały otwarte cztery przewody doktorskie. Recenzował prace naukowe w Uniwersytetach Muzycznych w Bydgoszczy, Katowicach i w Warszawie.

Jest przewodniczącym komisji finałowego Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich w Białymstoku.

Od sześciu lat realizuje audycje radiowe w paśmie nabożeństw emitowanych w II-gim programie Polskiego Radia oraz audycje „Z życia kościołów w kraju i na świecie” emitowanych w programie I-szym PR.

Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Metropolitalnego Funduszu Socjalnego.

Jako juror uczestniczył i uczestniczy również w różnego rodzaju festiwalach muzycznych m.in.: w Międzynarodowym Festiwalu „Mahutny Boża” w Mogilewie, w „Mieżdunarodnom Festiwale Prawosławnych Piesnopienij” w Mińsku na Białorusi, Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie, Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolędniczych w Terespolu oraz Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Władze PAKP dwukrotnie przyznały mu Order Równej Apostołom Św. Marii Magdaleny III st. i raz II st. Został nagrodzony także Sticharionem.

W 1996 roku z rąk ówczesnego ministra kultury Michała Jagiełły został wyróżniony odznaką „Zasłużony działacz kultury” zaś w 2010 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij