Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 

 • Jubileusz Jego Eminencji Metropolity Sawy

  23 maja 2018

  W dniu 20.05.2018 r. (niedziela) w męskim monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, profesor naszej Uczelni, Jego Eminencja Metropolita Sawa, świętował jubileusz 80 – lecia urodzin i 20 – lecia służby Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wśród licznie zgromadzonych gości: przedstawicieli Prezydenta RP, parlamentu, władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego i służb mundurowych, nie zabrakło również członków naszej akademickiej społeczności. Delegacji ChAT przewodniczyli Jego Magnificencja Rektor ks. dr hab. Bogusław Milerski i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju prof. Tadeusz J. Zieliński. W imieniu całej Uczelni przekazali Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia bożego błogosławieństwa oraz wsparcia w dalszej pracy dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

  Plurimos Annos!

 • P.T. STUDENCI TEOLOGII

  17 maja 2018

  W dniu 17.05.2018 r. (czwartek) mgr Jerzy Pawluczuk odwołuje swoje zajęcia na kierunku teologia. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie po uprzednim uzgodnieniu ze studentami.

 • przeniesienie zajęć

  15 maja 2018

  P.T. STUDENCI TEOLOGII
  Zajęcia z dnia 22.05.2018 r. (wtorek) prowadzone przez prof. ChAT dra hab. Jerzego Ostapczuka odbędą się w następującym terminie:
  29.05.2018 r. w godz. 14.00-15.30 język grecki,
  29.05.2018 r. w godz. 15.30-17.00 seminarium magisterskie.

 • P.T. Studenci Wydziału Teologicznego ChAT

  15 maja 2018

  Dnia 17 maja 2018 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja
  pt. Wychowanie i szkolnictwo ewangelickie w XVII wieku.
  Studenci wszystkich sekcji są zwolnieni z zajęć dydaktycznych i biorą udział w wydarzeniu.
  Studenci Sekcji prawosławnej w związku ze świętem Wniebowstąpienia Pańskiego są zobowiązani do uczestnictwa
  w świątecznej liturgii.

 • Studenci Sekcji Starokatolickiej

  14 maja 2018

  Dnia 14 maja 2018 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pt. Z dziejów Mariawityzmu – wybrane zagadnienia.
  Studenci sekcji starokatolickiej w tym dniu są zwolnieni z zajęć dydaktycznych i biorą udział w wydarzeniu.

wróć do góry