Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Prezentowany system identyfikacji wizualnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to kompleksowy, spójny ideowo i graficznie, projekt łączący znaki graficzne, kolorystykę i typografię w usystematyzowany zbiór elementów, stanowiących tożsamość uczelni. System Identyfikacji Wizualnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stanowi zbiór wzorców podstawowych elementów systemu komunikacji wizualnej oraz reguł dotyczących ich konstrukcji i stosowania. Szczegółowe wytyczne dotyczące znaku głównego Uczelni (logo), podpo­rząd­ko­wa­nych mu znaków wydziałowych (logo), logotypów, liternictwa i kodu kolorystycznego na różnych polach eksploatacji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) są obowiązujące dla jednostek wewnętrznych Uczelni. Założenia systemu wizualnego mają na celu stworzenie spójnego wizerunku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, budując tym samym świadomość stabilnej, wiarygodnej i nowoczesnej marki. Dla dobra wizerunku Uczelni ważne jest zachowanie jednolitych standardów komunikacji, co wiąże się z konsekwentnym stosowaniem wszystkich zawartych w opracowaniu wytycznych projektowych.

Załączniki:

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

System Identyfikacji Wizualnej – załącznik do zarządzenia

Do pobrania:

Materiały ogólne (*.zip)

Materiały Wydział Pedagogiczny (*.zip)

Materiały Wydział Teologiczny (*.zip)

Do pobrania

Identyfikacja wizualna ChAT ChAT logo kolor (plik ZIP) ChAT logo wer. 4 (plik ZIP) ChAT logo wer. 3 (plik ZIP) ChAT logo wer. 2 (plik ZIP) ChAT logo wer. 1 (plik ZIP) ChAT logo wszystkie wersje w pliku JPG (plik ZIP) ChAT herb (plik ZIP) Wydział Pedagogiczny logo wer. 1 (plik ZIP) Wydział Pedagogiczny logo wer. 2 (plik ZIP) Wydział Pedagogiczny logo w wersji JPG (plik …

wróć do góry