Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Projekt badawczy NCN – Nr 2016/23/B/HS6/03898 w trakcie realizacji:

Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017 

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Karwowski

                 • Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015:

Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników 

Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

Wykonawcy: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS

Publikacje: Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej.Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015. Bogusław Milerski, Maciej Karwowski, Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

                     • Projekt badawczy NCN-Nr 0111/B/H03/2011/40 zrealizowany w 2013:

Uspołecznienie szkolnictwa publicznego w III RP

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Publikacja: Bogusław Śliwerski: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

wróć do góry