Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

2021

Uchwała Nr 1/2021
Zarządu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 25 maja 2021 r.

 

2020

Uchwała Nr 1/2020
Zarządu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 marca 2020 r.

Na podstawie § 7 i § 10 Regulaminu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 marca 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zarządu zostaje mgr Jonasz Oświeciński.

§ 2.

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu zostaje mgr Mateusz Jelinek.

§ 3.

Sekretarzem Zarządu zostaje mgr Piotr Dawidziuk.

§ 4.

Z pełnienia funkcji przedstawiciela doktorantów w Uczelnianej Komisji Wyborczej zostaje odwołany mgr Bartłomiej Słojewski.

§ 5.

Do pełnienia funkcji przedstawiciela doktorantów w Uczelnianej Komisji Wyborczej do końca kadencji Zarządu zostaje powołany mgr Jonasz Oświeciński.

§ 6.

Do pełnienia funkcji przedstawicieli doktorantów w Kolegium Elektorów do końca kadencji Zarządu zostają powołani mgr Mateusz Jelinek i mgr Sebastian Madejski.

§ 7.

Do pełnienia funkcji przedstawiciela doktorantów w Senacie ChAT do końca kadencji Zarządu zostaje powołany mgr Jonasz Oświeciński.

Zarząd Samorządu Doktorantów ChAT w Warszawie

__________________________________________

Uchwała Nr 2/2020
Zarządu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 23 października 2020 r.

Na podstawie § 7 Regulaminu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 marca 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej ChAT z dnia 1 października 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021, przedstawicielami Samorządu Doktorantów w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej ChAT  na rok akademicki 2020/2021 zostają:

  1. mgr Piotr Dawidziuk
  2. mgr Mateusz Jelinek
  3. mgr Sebastian Madejski
  4. mgr Wiktor Orlof
  5. mgr Justyna Wawrzyniak

Zarząd Samorządu Doktorantów ChAT

__________________________________________

Uchwała Nr 3/2020
Zarządu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 16 listopada 2020 r.

Na podstawie § 7 Regulaminu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 marca 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z przesłaniem w dniu 12 listopada 2020 roku do Zarządu Samorządu Doktorantów wiadomości mailowej od prof. Jakuba Slawika, Dyrektora Szkoły Doktorskiej wraz z projektem zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej oraz programów kształcenia w Szkole Doktorskiej, Zarząd Samorządu Doktorantów pozytywnie opiniuje następujące dokumenty załączone do wiadomości:

  1. Dokumentacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie nauki teologiczne (dotyczy wyłącznie kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2019/20);
  2. Dokumentacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie nauki teologiczne i pedagogika (dla kształcenia rozpoczynanego począwszy od 2020 roku);
  3. Regulamin Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

§ 2.

W związku z przesłaniem w dniu 13 listopada 2020 roku do Zarządu Samorządu Doktorantów wiadomości mailowej od p. Małgorzaty Sławkowskiej z Dziekanatu Wydziału Teologicznego wraz z zarządzeniem nr 25/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2020/2021, Zarząd Samorządu Doktorantów pozytywnie opiniuje załączone w wiadomości zarządzenie. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami Rektor w porozumieniu z Samorządem Doktorantów ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokość pozostałych stypendiów, co oznacza, że uzgodnienie winno nastąpić co najmniej przed wejściem w życie wyżej wymienionego zarządzenia.

§ 3.

W związku z wyjazdem mgr. Jonasza Oświecińskiego na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus, Zarząd odwołuje mgr. Jonasza Oświecińskiego z funkcji przedstawiciela doktorantów w Senacie Akademii. Jednocześnie Zarząd powołuje na to miejsce mgr. Sebastiana Madejskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym § 2 zdanie pierwsze z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 roku.

Zarząd Samorządu Doktorantów ChAT

__________________________________________

Uchwała Nr 4/2020
Zarządu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 1 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 7 Regulaminu Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 marca 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z przekazaniem w dniu 1 grudnia 2020 r. przez p. Jarosława Zabrockiego informacji o braku przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT, Zarząd deleguje jako przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Nauk Społecznych mgr Aleksandrę Kujawską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Samorządu Doktorantów ChAT

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij