Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Badania naukowe prowadzone przez doktorantów i młodych pracowników nauki oddają pluralizm konfesyjny charakterystyczny dla Akademii, jak również wpisują się w sposób strukturyzowania wiedzy teologicznej i humanistycznej na wydziałach teologicznych. Przeprowadzone projekty badawcze wpisują się w politykę uczelni dotyczącą rozwoju kadry akademickiej i kształcenia w zakresie klasycznych subdyscyplin teologicznych. Znaczący wpływ na ich profil ma umiędzynarodowienie dyskursu teologicznego w Akademii (pobyty zagraniczne, projekty badawcze, konferencje naukowe o charakterze krajowym i międzynarodowym, zblokowane wykłady profesorów zagranicznych), które nie tylko wpływa na jakość prowadzonych prac badawczych, ale także na określenie kierunków rozwoju specjalności dydaktycznych i naukowych na Wydziale Teologicznym. Przeprowadzone badania uwzględniają najnowsze osiągnięcia w ramach takich subdyscyplin teologicznych jak teologia dogmatyczna, historia Kościoła, biblistyka, liturgika, a także łączą je z perspektywą interdyscyplinarną odwołującą się do najnowszych merytorycznych i metodologicznych tendencji z zakresu filologii klasycznej, krytyki tekstu, historii, muzykologii, religioznawstwa, historii idei. Istotnym komponentem kształtującym taką perspektywę rozwoju prac badawczych w Akademii jest wysoki poziom umiędzynarodowienia dyskursu naukowego w uczelni.

Projekty badawcze zrealizowane w 2017 r.

 • Mgr Andrzej Charyło, „Znaczenie formuły diofizyckiej oraz schematu Logos-sarks w koncepcji chrystologicznej św. Cyryla Aleksandryjskiego-etap IV.
 • Mgr Agnieszka Dec-Michalska, „Główne ryty liturgiczne Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.”
 • Mgr Anna Goch- Murzyniec, „Deklarowana kultura edukacji w szkołach o profilu ewangelikalnym.”
 • Mgr Halina Guzowska, „Prasa mariawicka – próba usystematyzowania.”
 • Mgr Emir Kasprzycki, „Współpraca Kościołów ewangelickich w Polsce na płaszczyźnie edukacyjnej od wieku XVI do czasów współczesnych.
 • Mgr Michał Koktysz, „Typologizacja hymnów Efrema Syryjczyka.”
 • Mgr Tomasz Kuprjanowicz, „Starcy Pustelni Optyńskiej XIX i XX wieku jako Święci Cerkwi Prawosławnej.”
 • Mgr Paweł Rataj, „Celebracja misterium Bożego Miłosierdzia w liturgii Mszy św. Na podstawie Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich i Liturgii Mszy Świętej Kościoła Polskokatolickiego. Studium liturgiczno-porównawcze.”
 • Mgr Krzysztof Maria Różański, „Obraz postaci szesnastowiecznych Reformatorów oraz ich teologii w liście patriarchy ekumenicznego Grzegorza VI z 1836 roku przeciw protestanckim misjonarzom.”
 • Mgr Chistiane Schultheiβ, „Ochrona zwierząt w ramach ogólnej ochrony życia we wspólnej Deklaracji Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Konferencji Episkopatu Niemiec pt. Bóg jest przyjacielem życia.”
 • Mgr Anna Seemann-Majorek, „Domy dla bezdomnych według koncepcji Ewy von Tiele – Wincler – geneza i codzienność dziecięcych rodzinek (1910-1930).”
 • Mgr Janusz Sobiech, „Zasady wiary i praktyki religijne wolnych chrześcijan (pierwochrześcijan) w Polsce w pierwszej połowie XX wieku.”
 • Dr Jerzy Sojka, „Dysputy i „Artykuły szmalkaldzkie” Marcina Lutra – analiza i prezentacja.”
 • Mgr Konrad Zamirski, „Postępowanie regulacyjne wobec Kościoła Anglikańskiego w Polsce przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną.”

Projekty badawcze zrealizowane w 2016 r.

 • Mgr Andrzej Charyło: Chrystologia św. Cyryla Aleksandryjskiego oraz jej recepcja w myśli teologicznej XX wieku – etap III.
 • Mgr Anna Goch- Murzyniec: Założenia ideowe ewangelikalnych placówek oświatowych w Polsce po 1989 roku na przykładzie placówek zrzeszonych w Edukacyjnym Stowarzyszeniu Integracja.
 • Mgr Barbara Karasiewicz: Główne elementy teologii judaistyczno-mesjanicznej w ujęciu D.H. Sterna.
 • Mgr Emir Kasprzycki: Współpraca polskich luteran i reformowanych w latach 1974-1989 w kontekście obchodów 400-lecia ugody sandomierskiej w roku 1970 i zawarcia Konkordii leuenberskiej w roku 1973.
 • Mgr Adam Magruk: Wybrane elementy życia liturgicznego w nauczaniu świętego Marka biskupa Efezu Eugenikosa.
 • Mgr Chistiane Schultheiβ: Od antropocentryzmu do zoocentryzmu. Różne ujęcia zagadnienia ochrony zwierząt w wybranych dokumentów Kościołów w Niemczech.
 • Mgr Anna Seemann-Majorek: Chrzcielnice oraz naczynia chrzestne w górnośląskich parafiach ewangelicko-augsburskich – stan badań na rok 2016.
 • Mgr Iwona Slawik: Charakterystyka formalna i rzeczowa 1 Kor 6,12ab i 10,23ab.
 • Mgr Janusz Sobiech: Ruch wolnych chrześcijan (pierwochrześcijan) w II Rzeczypospolitej.
 • Dr Jerzy Sojka: Marcin Luter – jego postać i teologia we współczesnej refleksji luterańskiej w kontekście jubileuszu 500 lat Reformacji na przykładzie Światowej Federacji Luterańskiej od roku 2010.
 • Mgr Wojciech Trybek: Zbory Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego na Warmii i Mazurach.
 • Mgr Konrad Zamirski: Sytuacja majątkowa Kościoła Anglikańskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Nowoapostolskiego oraz Towarzystwa Biblijnego, w okresie Polski Ludowej.

Projekty badawcze zrealizowane w 2015 r.

 • Mgr Andrzej Charyło: Chrystologia św. Cyryla Aleksandryjskiego oraz jej recepcja w myśli teologicznej XX wieku-etap II.
 • Mgr Barbara Karasiewicz: Założenia judaizmu mesjanicznego w koncepcji D. H. Sterna.
 • Mgr Karol Kierzkowski: Zdrowie człowieka w świetle filozofii chińskiej.
 • Mgr Adam Magruk: Eschatologia świętego Marka biskupa Efezu Eugenikosa-etap II.
 • Mgr Alfred Richter: Zapatrywania teologiczne pastora Thomasa Ball Barratta.
 • Mgr Iwona Slawik: Uciekajcie przed idolatrią! Egzegeza I Listu do Koryntian 10,1-22.
 • Dr Jerzy Sojka: Sakramenty w luterańskiej “Księdze zgody” Etap 2: Chrzest i Wieczerza Pańska.
 • Mgr Hanna Vorohko: Ison w bizantyjskiej tradycji liturgicznej.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij