Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Uwaga doktoranci!

Zgodnie z art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, stosuje się odpowiednio do doktorantów, tj.

Student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi;
  • stypendium rektora;
  • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej ChAT oraz we właściwych dziekanatach Uczelni.

Dokumenty należy dostarczyć do 17 października 2022 r. do dziekanatu Wydziału Teologicznego ChAT.

Regulamin świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Do pobrania:

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o następującej  treści: „Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Kwota, o której mowa wynosi 528,00 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł. zobowiązany jest do dołączenia zaświadczenia.

Wzór wniosku do OPS o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij