Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednolite studia magisterskie

Plan studiów Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Obsada prowadzących zajęcia w roku akademickim 2017/18 Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Katalog zajęć Dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka

Studia II stopnia

Plan studiów Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia tradycji wyznaniowych Specjalizacja: hymnologia i ikonografia Obsada prowadzących zajęcia w roku akademickim 2018/2019 Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia tradycji wyznaniowych Katalog zajęć Dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych Dla specjalizacji hymnologia …

Studia I stopnia

Plan studiów Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia protestancka Obsada prowadzących zajęcia w roku akademickim 2018/19 Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia protestancka Katalog zajęć Dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia protestancka

wróć do góry