Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia II stopnia

Plan studiów Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia tradycji wyznaniowych Obsada prowadzących zajęcia w roku akademickim 2018/2019 Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia tradycji wyznaniowych Katalog zajęć Dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych

Studia I stopnia

Plan studiów Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia protestancka Obsada prowadzących zajęcia w roku akademickim 2018/19 Specjalizacja: teologia ewangelicka Specjalizacja: teologia prawosławna Specjalizacja: teologia starokatolicka Specjalizacja: teologia protestancka Katalog zajęć Dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia protestancka

wróć do góry