Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Są jeszcze wolne miejsca na studia!

Uprzejmie informujemy, że Wydział Teologiczny ChAT ma do zaoferowania wolne miejsca na studia na kierunku teologia.

Ostateczny termin rejestracji upływa 28 września.

Kandydatów zapraszamy do rejestracji w systemie IRK (irk.chat.edu.pl).

W Wydziale Teologicznym ChAT prowadzone są studia licencjackie (I stopnia) na kierunku teologia w specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka i teologia protestancka, oraz magisterskie (II stopnia) w specjalnościach:  teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych, hymnologia i ikonografia. Od roku 2018 w Wydziale nie będzie już jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia (specjalności: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka). Misją wydziału jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Kościołów mniejszościowych w Polsce, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych.

Posiadając wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych, oferuje się studia doktoranckie (III stopnia) w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych.

Wydział szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne. Wydział współpracuje, co oczywiste, również z rzymskokatolickimi wydziałami teologicznymi w Polsce. Zgodnie ze swoim profilem naukowcy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale też są w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe. Wydawanych jest punktowane, recenzowane czasopismo naukowe Rocznik Teologiczny.

Przeczytaj też „Dlaczego MY?

 

wróć do góry