Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

SPECJALNOŚCI:

Teologia ewangelicka
Teologia prawosławna
Teologia starokatolicka
Teologia tradycji wyznaniowych
Hymnologia i ikonografia

Studia II stopnia na kierunku teologia są prowadzone podobnie jak studia I stopnia w pierwszej kolejności rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi.

Studia II stopnia odpowiadają zasadniczo strukturze studiów I stopnia (nie obejmuje przygotowania pedagogicznego). Specjalności: teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku teologia odpowiednich specjalności. Studenci uzyskują pogłębione umiejętności i kompetencje do szeroko pojętej i wielowymiarowej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich.

Natomiast specjalność teologia tradycji wyznaniowych skierowana jest do wszystkich zainteresowanych teologią jako kierunkiem studiów magisterskich, absolwentów szkół wyższych odpowiedniego poziomu. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu teologii różnych nurtów i wyznań chrześcijańskich nierzymskokatolickich, szczególny nacisk kładziony jest ekumeniczny wymiar teologii chrześcijańskiej.

Specjalność hymnologia i ikonografia skierowana jest do teologów prawosławnych oraz wszystkich zainteresowanych sztuką sakralną wschodniego chrześcijaństwa. Celem specjalności jest wykształcenie teologów, kompetentnych w zakresie hymnologii i sztuki sakralnej. Studia specjalnościowe umożliwią pozyskanie pogłębionych kwalifikacji teologicznych z uwzględnieniem kontekstu nauk o sztuce. Profil absolwenta specjalności hymnologia i ikonografia uwzględnia wiedzę o historii sztuki, architektury, muzyki i ikonografii wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa w aspekcie porównawczym, umiejętności w zakresie podstaw teologii ikony i muzyki sakralnej, umiejętności tworzenia projektów (promocja wielokulturowości i wartości sakralnych w sztuce) z uwzględnieniem potrzeb dialogu ekumenicznego i potrzeb społecznych w obszarze animacji szeroko pojętej kultury.

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie teologii danej specjalności.

wróć do góry