Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Teologiczny ChAT zaprasza na studia licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia) na kierunku teologia. Zadaniem wydziału jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Kościołów mniejszościowych w Polsce, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych. Studia prowadzone są w duchu ekumenicznej i międzykulturowej otwartości, stąd zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą teologią i humanistyką. Propozycja wydziału obejmuje również specjalne programy i plany studiów na studiach II stopnia (specjalności: teologia tradycji wyznaniowych; hymnologia i ikonografia) dla tych, którzy ukończyli studia licencjackie na innych kierunkach.

Posiadając wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych, Wydział Teologiczny oferuje się studia doktoranckie (III stopnia) w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych.

Czytaj też „Dlaczego MY?

Studia I stopnia

SPECJALNOŚCI:
Teologia ewangelicka
Teologia prawosławna
Teologia starokatolicka
Teologia protestancka

Studia II stopnia

SPECJALNOŚCI:
Teologia ewangelicka
Teologia prawosławna
Teologia starokatolicka
Teologia tradycji wyznaniowych
Hymnologia i ikonografia

Studia III stopnia

W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH – TEOLOGII TRADYCJI WYZNANIOWYCH Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich zainteresowanych teologią jako nauką oraz teorią i praktyką różnych form służby kościelnej: duszpasterskiej, kaznodziejskiej, liturgicznej, katechetycznej i wychowawczej. Celem ogólnym kształcenia na poziomie doktoranckim jest rozwijanie kompetencji  wymaganych do uzyskania stopnia naukowego doktora i zdobycie zaawansowanej wiedzy szczegółowej z zakresu tradycji wyznaniowych i poszczególnych …

IRK

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Dlaczego MY?

ChAT to jedyna ekumeniczna uczelnia akademicka w Polsce i prawdopodobnie jedyny taki wydział teologiczny na świecie. Studiując u nas, masz niepowtarzalną szansę nie tylko na pogłębienie wiedzy o swoim Kościele, ale też na gruntowne poznanie innych tradycji i nurtów chrześcijaństwa. Tylko u nas możesz się bezpośrednio spotykać z teologami, uczonymi i duchownymi reprezentującymi różńe Kościoły, różne szkoły teologiczne i różne podejścia metodologiczne w prowadzonych badaniach. Tylko u nas w kontaktach z wykładowcami oraz innymi …

wróć do góry