Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Są jeszcze wolne miejsca na studia!

Uprzejmie informujemy, że Wydział Teologiczny ChAT ma do zaoferowania wolne miejsca na studia na kierunku teologia.

Ostateczny termin rejestracji upływa 28 września.

Kandydatów zapraszamy do rejestracji w systemie IRK (irk.chat.edu.pl).

Wydział Teologiczny ChAT zaprasza na studia licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia) na kierunku teologia. Zadaniem wydziału jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Kościołów mniejszościowych w Polsce, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych. Studia prowadzone są w duchu ekumenicznej i międzykulturowej otwartości, stąd zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą teologią i humanistyką. Propozycja wydziału obejmuje również specjalne programy i plany studiów na studiach II stopnia (specjalności: teologia tradycji wyznaniowych; hymnologia i ikonografia) dla tych, którzy ukończyli studia licencjackie na innych kierunkach.

Posiadając wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych, Wydział Teologiczny oferuje się studia doktoranckie (III stopnia) w zakresie nauk teologicznych – teologii tradycji wyznaniowych.

Czytaj też „Dlaczego MY?

Studia I stopnia

SPECJALNOŚCI:
Teologia ewangelicka
Teologia prawosławna
Teologia starokatolicka
Teologia protestancka

Studia II stopnia

SPECJALNOŚCI:
Teologia ewangelicka
Teologia prawosławna
Teologia starokatolicka
Teologia tradycji wyznaniowych
Hymnologia i ikonografia

Studia III stopnia

W ZAKRESIE NAUK TEOLOGICZNYCH – TEOLOGII TRADYCJI WYZNANIOWYCH Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich zainteresowanych teologią jako nauką oraz teorią i praktyką różnych form służby kościelnej: duszpasterskiej, kaznodziejskiej, liturgicznej, katechetycznej i wychowawczej. Celem ogólnym kształcenia na poziomie doktoranckim jest rozwijanie kompetencji  wymaganych do uzyskania stopnia naukowego doktora i …

IRK

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Dlaczego MY?

ChAT to jedyna ekumeniczna uczelnia akademicka w Polsce i prawdopodobnie jedyny taki wydział teologiczny na świecie. Studiując u nas, masz niepowtarzalną szansę nie tylko na pogłębienie wiedzy o swoim Kościele, ale też na gruntowne poznanie innych tradycji i nurtów chrześcijaństwa. Tylko u nas możesz się bezpośrednio spotykać z teologami, uczonymi i duchownymi reprezentującymi różńe Kościoły, …

wróć do góry