Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

By odebrać dyplom po zakończonym pomyślnie postępowaniu habilitacyjnym należy spełnić następujące warunki formalne:

  • Wnieść opłatę za dyplom w wysokości 120 PLN na konto Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przeznaczone dla wpłat za usługi edukacyjne: 82 1240 5918 1111 0010 4480 8050 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za której dyplom wnoszona jest opłata). Przy odbiorze dyplomu należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty.
  • Wypełnić tzw. synabę, za pośrednictwem której uzupełniane są dane w bazie Ludzie Nauki prowadzonej przez Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy. By wypełnić stosowne zgłoszenie należy zainstalować na komputerze program Synaba (do pobrania: link). Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu należy jako „rodzaj pracy” wybrać „habilitacja” i uzupełnić wszystkie wymagane informacje (oznaczone na czerwono). Po uzupełnieniu danych należy z menu „Plik” wybrać polecenie „Prześlij dane do OPI PIB” (poprawne przesłanie zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w danych wpisywanych do Synaby), a następnie z górnego menu należy wybrać polecenie „Drukuj”. Wydrukowany formularz należy podpisać i złożyć przy odbiorze dyplomu.
  • Złożyć wydruk wiadomości e-mail potwierdzającego wpłynięcie do OPI PIB danych wpisanych do Synaby (zob. punkt poprzedni). Jeśli wiadomość e-mail nie nadeszła w pierwszej kolejności należy sprawdzić folder „Spam”.
wróć do góry