Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

Szanowni P.T. Doktoranci,

W dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota) mgr Małgorzata Frysz odwołuje swoje zajęcia dla doktorantów I, II i III roku.

_______________________________________________________

Szanowni P.T. Doktoranci,

uprzejmie przekazujemy instrukcję logowania do poczty doktoranckiej:

logowanie-do-poczty-studenckiej-1

_____________________________________________________

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy złożyć do dnia 31 października 2017 r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora ChAT w Warszawie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

 

 

__________________________________________________

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Z dniem 1 października 2017 wchodzi w życie nowy Regulamin Studiów Doktoranckich.

Uchwała nr 7/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich w ChAT

__________________________________________________

31 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 7-20 sierpnia 2017 r. Uczelnia jest nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy!

_______________________________________________________

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych„, 16-17 listopada 2017 r., Bydgoszcz, więcej https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/
formularz_zgloszeniowy

_______________________________________________________

TERMINY DYŻURÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH – STUDIA DOKTORANCKIE

 ___________________________________________________________

Ogłasza się konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT
realizowane przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
w roku 2017 (środki z dotacji celowej)

____________________________________________________________

KOMUNIKAT

W związku z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w dniu 22 kwietnia 2017 r. Dziekanat Wydziału Teologicznego ChAT będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________

Warszawa, dnia 08.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Dnia 25.03.2017 r. od godz. 12:15 do godz. 13:00 w audytorium nr VI odbędą się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Obecność Doktorantów jest obowiązkowa.

Kierownik Studiów Doktoranckich                                                                                                                        Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko

 

———————————————————————————–

OGŁOSZENIE!!!

Zajęcia z dnia 6 maja 2017 r. zostały przeniesione  na dzień 13 maja 2017 r.

————————————————————————————–

Uwaga Doktoranci ChAT
Szanowni Państwo,

w związku z kolejnym etapem wdrożenia systemu USOS w ChAT wszyscy doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych doktorantów) oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, posiadający konto w USOSwebie mają obowiązek uzupełnienia numeru konta bankowego, na które przelane zostaną przyznane środki.

Brak poprawnego numeru konta w systemie będzie skutkował niewypłaceniem przyznanego stypendium.

——————————————————————————————

OGŁOSZENIE

Uczestnicy Studiów Doktoranckich są zobowiązani w terminie do 15 września 2017 r. złożyć:
1) indeks oraz kartę okresowych osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów doktoranckich.
2) kartę egzaminów uzupełniających (doktoranci nie będący absolwentami teologii) – dotyczy II roku studiów,
3) sprawozdanie z działalności naukowej, obejmującej stan prac nad rozprawą doktorską, realizowane badania, uczestnictwo w konferencjach, formy dodatkowego dokształcania, publikacje oraz opinię opiekunanaukowego o przebiegu studiów doktoranckich i postępach w realizacji rozprawy doktorskiej,
4) sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu zaopiniowane przez opiekuna naukowego.
Jednocześnie informuję, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach praktyk mogą odbywać się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także w seminariach duchownych i kościelnych oraz innych szkołach wyższych.

——————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Uczestnicy Studiów Doktoranckich są zobowiązani do wyboru opiekuna naukowego na I roku studiów w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

———————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Doktoranci III roku Studiów Doktoranckich są zobowiązani do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 15.09.2017 r.

————————————————————————————————

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Ogłasza się konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT realizowany przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2016 (środki z dotacji celowej):

1. duże projekty badawcze,
2. małe projekty badawcze

Zasady konkursu określa regulamin będący załącznikiem do zarządzenia nr 18/2015 J.M. Rektora ChAT z dnia 1 października 2015 r. w sprawie regulaminu postępowania konkursowego na projekty badawcze oraz przepisy zawarte w zarządzeniu nr 13/2015.

Termin składania wniosków w konkursie: 30 czerwca 2016 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w Dziekanacie Wydziału Teologicznego ChAT w Warszawie.

wróć do góry