Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

                                   Zaproszenie na konferencję:

X ежегодная студенческая конференция: «СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ»

КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ

26 марта 2019 года

Więcej informacji w języku rosyjskim

———————————————————————————-

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 24 grudnia 2018 r.
do 01 stycznia 2019 r. Dziekanat Wydziału Teologicznego będzie NIECZYNNY

—————————————————————————————————————–

Młodzi naukowcy na START – trwa konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej informacji
Wszystkie informacje znajdują się także na stronie programu START: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/  

____________________________________________________________________

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego/zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy złożyć do dnia 31 października 2018 r.

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora ChAT w Warszawie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

  Wniosek
 

_______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
w okresie od 26 lipca do 20 sierpnia 2018 r.

Dziekanat Wydziału Teologicznego będzie NIECZYNNY

Nowa siedziba: http://chat.edu.pl/nowa-siedziba/

Za utrudnienia przepraszamy

_______________________________________________________________________________

Zaproszenie na konferencję:

Medieval and Early Modern literature in 20th and 21st century culture:
theater, cinema, music, literature, etc.

November 15-16, 2018

Więcej informacji w języku angielskim
Więcej informacji w języku rosyjskim

_________________________________________________

TERMINY DYŻURÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH – STUDIA DOKTORANCKIE

____________________________________________________

P.T. Szanowni Doktoranci Wydziału Teologicznego,

organizacje Studenckie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), Samorząd Studencki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu Evanjelická Bohoslovecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zapraszają na III Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Teologów, która odbędzie się 1 czerwca 2018 roku (piątek) w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21 c w WarszawieW załączniku znajdują się  informacje szczegółowe dotyczące naszego projektu. Zachęcamy do biernego i czynnego udziału wszystkie osoby zainteresowane tematem konferencji. Prosimy o propagowanie projektu w Państwa środowiskach akademickich.
mgr Anna Goch-Murzyniec
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów ChAT
Sekretarz Konferencji

__________________________________________________

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

Szanowni P.T. Doktoranci,

W dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota) mgr Małgorzata Frysz odwołuje swoje zajęcia dla doktorantów I, II i III roku.

_______________________________________________________

Szanowni P.T. Doktoranci,

uprzejmie przekazujemy instrukcję logowania do poczty doktoranckiej:

logowanie-do-poczty-studenckiej-1

__________________________________________________ 

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Z dniem 1 października 2017 wchodzi w życie nowy Regulamin Studiów Doktoranckich.

Uchwała nr 7/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich w ChAT

__________________________________________________

31 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 7-20 sierpnia 2017 r. Uczelnia jest nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy!

_______________________________________________________

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych„, 16-17 listopada 2017 r., Bydgoszcz, więcej https://czlowiekpanemzyciaismierci2017.jimdo.com/
formularz_zgloszeniowy

_______________________________________________________

TERMINY DYŻURÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH – STUDIA DOKTORANCKIE

 ___________________________________________________________

Ogłasza się konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT
realizowane przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
w roku 2017 (środki z dotacji celowej)

____________________________________________________________

KOMUNIKAT

W związku z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w dniu 22 kwietnia 2017 r. Dziekanat Wydziału Teologicznego ChAT będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

______________________________________________________________

Warszawa, dnia 08.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Dnia 25.03.2017 r. od godz. 12:15 do godz. 13:00 w audytorium nr VI odbędą się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Obecność Doktorantów jest obowiązkowa.

Kierownik Studiów Doktoranckich                                                                                                                        Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko

 

———————————————————————————–

OGŁOSZENIE!!!

Zajęcia z dnia 6 maja 2017 r. zostały przeniesione  na dzień 13 maja 2017 r.

————————————————————————————–

Uwaga Doktoranci ChAT
Szanowni Państwo,

w związku z kolejnym etapem wdrożenia systemu USOS w ChAT wszyscy doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych doktorantów) oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, posiadający konto w USOSwebie mają obowiązek uzupełnienia numeru konta bankowego, na które przelane zostaną przyznane środki.

Brak poprawnego numeru konta w systemie będzie skutkował niewypłaceniem przyznanego stypendium.

——————————————————————————————

OGŁOSZENIE

Uczestnicy Studiów Doktoranckich są zobowiązani w terminie do 15 września 2017 r. złożyć:
1) indeks oraz kartę okresowych osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów doktoranckich.
2) kartę egzaminów uzupełniających (doktoranci nie będący absolwentami teologii) – dotyczy II roku studiów,
3) sprawozdanie z działalności naukowej, obejmującej stan prac nad rozprawą doktorską, realizowane badania, uczestnictwo w konferencjach, formy dodatkowego dokształcania, publikacje oraz opinię opiekunanaukowego o przebiegu studiów doktoranckich i postępach w realizacji rozprawy doktorskiej,
4) sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu zaopiniowane przez opiekuna naukowego.
Jednocześnie informuję, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach praktyk mogą odbywać się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także w seminariach duchownych i kościelnych oraz innych szkołach wyższych.

——————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Uczestnicy Studiów Doktoranckich są zobowiązani do wyboru opiekuna naukowego na I roku studiów w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

———————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Doktoranci III roku Studiów Doktoranckich są zobowiązani do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 15.09.2017 r.

————————————————————————————————

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Ogłasza się konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT realizowany przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2016 (środki z dotacji celowej):

1. duże projekty badawcze,
2. małe projekty badawcze

Zasady konkursu określa regulamin będący załącznikiem do zarządzenia nr 18/2015 J.M. Rektora ChAT z dnia 1 października 2015 r. w sprawie regulaminu postępowania konkursowego na projekty badawcze oraz przepisy zawarte w zarządzeniu nr 13/2015.

Termin składania wniosków w konkursie: 30 czerwca 2016 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w Dziekanacie Wydziału Teologicznego ChAT w Warszawie.

wróć do góry