Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rada Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Senat ChAT podczas posiedzenia w dniu 30 maja wybrał członków Rady Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zostali nimi:

  • Jego Ekscelencja bp Jerzy Samiec
  • Jego Ekscelencja abp dr hab. Jakub Kostiuczuk
  • Jego Ekscelencja bp dr hab. prof ChAT Marcin Hintz
  • Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
  • Ks. dr Andrzej Baczyński
  • Ks. infułat Andrzej Gontarek
  • Dr Jarosław Charkiewicz – Przewodniczący
  • Mecenas Tomasz Nast
  • Sebastian Szymański – Zarząd Samorządu Studentów ChAT

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła do systemu nowy organ uczelni – radę. Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r.  Do zadań rady należy opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej Akademii i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

wróć do góry