Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Misja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest ekumeniczną, państwową uczelnią wyższą, kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.
W Akademii kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką.
Akademia jest universitas docentorum et scolarium – braterską wspólnotą ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa.
Etos universitas wyraża się w ekumenizmie, tolerancji oraz dialogu religijnym, kulturowym i naukowym.
Edukacja w Akademii sprzyja indywidualnemu rozwojowi wychowanków pod względem intelektu, duchowości, charakteru i umiejętności profesjonalnych.
Akademia kształci studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych, przygotowując duchownych i świeckich pracowników dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla instytucji socjalnych, edukacyjnych i samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.
Akademia jest instytucją edukacyjną kierującą się odpowiedzialnością wobec Kościołów, społeczeństwa i nauki.
Akademia – uznając teologię za nieodzowny wymiar działalności Kościołów – realizuje swoją misję we współpracy z Kościołami kształcącymi w niej swoich przyszłych współpracowników. Akademia jest miejscem pielęgnowania jedności, a zarazem poszanowania odrębności teologicznych występujących w obrębie tradycji ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej.
Akademia jest instytucją edukacyjną kształcącą nie tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników, lecz również przyszłych uczestników życia społecznego. Akademia – strzegąc swojej niezależności politycznej – bierze udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w poszanowaniu tożsamości kulturowej, religijnej i wspólnotowej wszystkich jego podmiotów, wnosząc do życia publicznego etos obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. Akademia – będąc miejscem spotkania różnych tradycji – przyczynia się do dzieła pojednania i integracji, stając się pomostem religijnym i kulturowym pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy.

Uchwała Senatu ChAT z dnia 23 marca 2000 r.

 

wróć do góry