Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o blisko 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Kształci studentów w zakresie nauk teologicznych, pedagogicznych i pracy socjalnej. Wysoki standard kształcenia na Wydziale Pedagogicznym ChAT potwierdza, uzyskana w roku 2013, pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akademia realizuje projekty dydaktyczne finansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja, ekumenizm i szacunek wobec odmienności – w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Jej cechą są również liczne kontakty międzynarodowe.

Film o Uczelni:

Misja

Misja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest ekumeniczną, państwową uczelnią wyższą, kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. W Akademii kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką. Akademia jest universitas docentorum et scolarium – braterską wspólnotą ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Etos universitas wyraża się …

Historia

Akademia jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po roku 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 r. i przekształcony – przy współudziale Kościołów starokatolickich – w Chrześcijańską Akademię Teologiczną; odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od …

Siedziba

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczęliśmy w nowej siedzibie przy ul. Broniewskiego 48 na Bielanach. Znakomity dojazd bezpośrednio do siedziby: – tramwaje 22, 28, 33, 35 (przystanek Romaszewskiego d. Duracza); – autobus: 114 (przystanek Park Olszyna /jadąc z Placu Wilsona/ i Romaszewskiego d. Duracza /jadąc od strony Metra Młociny/); – metro: stacja Słodowiec + 10 minut spacerem. Archiwum zdjęć: http://chat.edu.pl/archiwum-zdjec/

Doktoraty honorowe

Doktoraty honorowe otrzymało dotychczas wielu wybitnych przedstawicieli życia naukowego i kościelnego z kraju i zagranicy, m.in.:  bp Karol Kotula – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (1959) bp Leon Grochowski (1966) Andrzej Buzek (1969) Nikodem (Rotow) prawosławny metropolita leningradzki i nowogrodzki (1974) Günter Berndt (1976) ks. prof. Wiktor Niemczyk (1979) Billy Graham (1981) Dymitr I patriarcha Konstantynopola (1987) Bert Beverly Beach bp Antonius Jan Glazemaker starokatolicki arcybiskup Utrechtu (1989) ks. Eugen Voss …

Medal za „Zasługi dla ChAT”

Medal jest wyróżnieniem dla osób w szczególny sposób zasłużonych dla Akademii w zakresie: 1) akademickiej działalności organizacyjnej, badawczej, dydaktycznej; 2) budowania krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej; 3) tworzenia więzi ekumenicznych i międzyreligijnych; 4) krzewienia wolności sumienia i wyznania oraz wolności poszukiwań naukowych. Medalem nagradza się w szczególności byłych rektorów, prorektorów i dziekanów, a także nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku profesora. …

Projekty naukowe

Projekt badawczy NCN – Nr 2016/23/B/HS6/03898 w trakcie realizacji: Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Karwowski Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015: Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników  Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Wykonawcy: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, dr hab. Maciej Karwowski, …

wróć do góry