Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Szanowni P.T. Nauczyciele Akademiccy i Pracownicy Administracyjni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,

uprzejmie informujemy, że w ramach zadania nr 2 w projekcie “Dostępny ChAT” zostanie przeprowadzonych 12 szkoleń dla kadry uczelni zwiększające jej wiedzę na temat potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbędą się w siedzibie Uczelni.
Termin rekrutacji: 01 – 09.09.2022 r.

Celem głównym zadania nr 2 projektu „Dostępny ChAT” jest podniesienie świadomości i kompetencji kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie z zakresu niepełnosprawności.

Wsparcie udzielane jest wyłącznie dla osób stanowiących kadrę dydaktyczną, kierowniczą i administracyjną, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia obejmującej okres realizacji Projektu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Wszystkie informacje zawarte są w Regulaminie udziału w szkoleniach pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20-00 „Dostępny ChAT”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rekrutacja obejmuje następujące etapy:
1) zgłoszenie udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Beneficjenta i w Biurze Projektu;
2) przyjmowanie deklaracji uczestnictwa i innych dokumentów rekrutacyjnych;
3) kwalifikacja do projektu przez Komisję Rekrutacyjną;
4) podpisanie umów z uczestnikami projektu na realizację projektu;
5) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej.

Kandydaci składają w Biurze Projektu następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do regulaminu);
2) oświadczenie Uczestnika Projektu (zał. nr 2 do regulaminu);
3) deklaracja Uczestnictwa w Projekcie (zał. nr 3 do regulaminu);
4) umowę z Uczestnikiem/Uczestniczką (zał. nr 4 do regulaminu).

Przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

1. Student ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w procesie dydaktycznym
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych
Cel: Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom sytuacji studentów chorujących na autyzm i inne, całościowe zaburzenia rozwojowe, oraz przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz tego typu niepełnosprawnością.
Termin szkolenia: 22-23.09.2022 r.

2. Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym.
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom sytuacji studentów z różnym stopniem utraty wzroku, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz tego typu niepełnosprawnościami.
Termin szkolenia: 19-20.09.2022 r.

3. Student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu i mowy w procesie dydaktycznym.
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom sytuacji studentów z różnym stopniem utraty słuchu, głosu oraz mowy, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz tego typu niepełnosprawnościami.
Termin szkolenia: 16 i 26.09.2022 r.

4. Student z chorobą przewlekłą (choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo-płciowego i inne) w procesie dydaktycznym.
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom sytuacji studentów z chorobami przewlekłymi – choroby układu krążenia, takie jak niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze oraz choroby naczyń mózgowych, w tym udar mózgu, nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego, na przykład astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, otyłość jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz tego typu niepełnosprawnościami.
Termin szkolenia: 21-22.09.2022 r.

5. Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym.
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom sytuacji studentów z niepełnosprawnością narządu ruchu, jak i neurologiczną, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz tego typu niepełnosprawnościami.
Termin szkolenia: 23 i 30.09.2022 r.

6. Student z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym.
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom sytuacji studentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz tego typu zaburzeniami.
Termin szkolenia: 14-15.09.2022 r.

7. Szkolenie dla osób prowadzących serwisy internetowe z zakresu ich dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Liczba dni szkoleniowych: 2 dni (w tym 1 dzień warsztatów), liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 4 osoby z kadry pracowników administracyjnych
Cel: Tematyczne obycie się z ideą dostępności, podstawową wiedzą z zakresu specyfikacji WCAG 2.1. wraz z podstawowymi aspektami technicznymi dostępności, nabycie wiedzy z zakresu najważniejszych aspektów dostępności, obsługi serwisów przy pomocy czytnika ekranu, wiedza z zakresu wszystkich niezbędnych działań pod kątem wymagań prawa.
Termin szkolenia: 20-21.09.2022 r.

8. Szkolenie dla obsługi działu rekrutacji z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych.
Liczba dni szkoleniowych: 1 dzień, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 4 osoby z kadry pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom działu rekrutacji sytuacji studentów z szeroko pojętymi niepełnosprawnościami, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz różnymi typami niepełnosprawności.
Termin szkolenia: 15.09.2022 r.

9. Szkolenie dla obsługi Biblioteki w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.
Liczba dni szkoleniowych: 1 dzień, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 5 osób z kadry pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom działu bibliotecznego sytuacji studentów z szeroko pojętymi niepełnosprawnościami, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz różnymi typami niepełnosprawności.
Termin szkolenia: 26.09.2022 r.

10. Szkolenie dla obsługi Działu Nauczania i Działu Obsługi Studenta w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.
Liczba dni szkoleniowych: 1 dzień, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry pracowników administracyjnych
Cel: Przybliżenie pracownikom działu nauczania oraz działu obsługi studenta sytuacji studentów z szeroko pojętymi niepełnosprawnościami, jak również przedstawienie ważnych zależności pomiędzy studiowaniem oraz różnymi typami niepełnosprawności.
Termin szkolenia: 16.09.2022 r.

11. Szkolenie dla pracowników z zakresu podnoszenia świadomości o osobach niepełnosprawnych w zakresie prowadzonych inwestycji i likwidacji barier.
Liczba dni szkoleniowych: 1 dzień, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 4 osoby z kadry pracowników administracyjnych
Cel: Zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat niepełnosprawności i funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.
Termin szkolenia: 27.09.2022 r.

12. Szkolenie dla pracowników kadry zarządzającej z zakresu podnoszenia świadomości o osobach niepełnosprawnych.
Liczba dni szkoleniowych: 1 dzień, liczba godzin: 6 h dziennie*
Liczba uczestników: 6 osób z kadry zarządzającej
Cel: Przybliżenie i zaprezentowanie pracownikom Uczelni prawidłowych postaw wobec klientów z niepełnosprawnością.
Termin szkolenia: 27.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach!

Kierownik Projektu: Helena Kwiatkowska
Asystent Kierownika Projektu: Małgorzata Klimuk

Biuro Projektu:
ul. Broniewskiego 48, pok. 102
______________________________

* (1h=45 minut)

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij