Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ks. dr Artur Aleksiejuk

ks. dr Artur Aleksiejuk

Pracownik

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na postawie rozprawy Problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych w świetle żydowskiej refleksji religijno-prawnej nad statusem ludzkiego zarodka (2012); absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (1998), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001), Studiów Podyplomowych w zakresie Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Poradnictwa Psychologicznego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (2015).

W latach 2001-2003 stypendysta Ostkirchliches Institut w Regensburgu; wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie (od 2007) i Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (2007-2013); od 2004 roku wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z bioetyki, etyki, antropologii kulturowej, poradnictwa rodzinnego i historii myśli pedagogicznej.

W latach 2007-2011 członek Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; od 2009 r. członek Międzynarodowej Ogólnoprawosławnej Komisji Bioetycznej; od 2013 członek Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; od 2017 roku członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Bioetycznego; pomysłodawca i założyciel pierwszego w Polsce internetowego Prawosławnego Pogotowia Duszpasterskiego (2009) i Prawosławnego Poradnictwa Psychologicznego (2014).

Aktualne zainteresowania badawcze: bioetyka i etyka medyczna, wschodniochrześcijańska antropologia teologiczna, antropologia i aksjologia pedagogiczna, historia rosyjskiej myśli pedagogicznej, psychologia i medycyna pastoralna.

Ks. dr Artur Aleksiejuk aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorem kilku prac badawczych, kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, a także tłumaczem literatury teologicznej z języka rosyjskiego i niemieckiego na język polski.

Prowadzi własną stronę internetową – www.ksiadzartur.pl

Prace badawcze:

 • Status embrionu ludzkiego i problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych z perspektywy judaizmu. 2009. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Problematyka pozyskiwania i wykorzystywania embrionalnych komórek macierzystych w dokumentach wybranych Kościołów protestanckich. 2011 Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Starożytne cywilizacje basenu Morza Śródziemnego wobec życia ludzkiego w fazie prenatalnej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Aktualnie prowadzone badania

 • Antropologiczne i aksjologiczne podstawy swobodnego wychowania w Rosji na przełomie XIX i XX wieku – poglądy wybranych przedstawicieli kierunku.

Wybrane publikacje i artykuły naukowe (2012-2016)

 • ALEKSIEJUK, Artur. 2012. Wolność religijna i poprawność europejska. W: Elpis. Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. (red. Marek Ławreszuk). 2012, 25/26, 109-117. ISSN 1508-7719.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2012. Prenatalny rozwój człowieka w Biblii hebrajskiej: perspektywa judaizmu. W: Elpis. Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. (red. Marek Ławreszuk). 2012, 25/26. 279-306. ISSN 1508-7719.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Czy i kiedy jedno w wierze? Refleksja prawosławnego teologa. W: W przestrzeni wiary. (red. Marcin Worbs). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 83, 45-55. ISBN 978-83-63950-02-6.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Prenatalny rozwój człowieka według Talmudu i myśli rabinicznej. W: Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin. (red. Kalina Wojciechowska, Wsiewołod Konach). Warszawa: Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 527-544. ISBN 978-83-60273-32-6.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Kulturotwórcza rola dziedzictwa świętych braci z Sołunia. W: Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa: Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, 2013, 4, 49-56. ISSN 0494-0997.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Źródła i kierunki współczesnej żydowskiej refleksji W: Rocznik Teologiczny ChAT. Warszawa: Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2013, 55, 122, 185-217. ISSN 0239-2550.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2014. Archimandryta Grzegorz Peradze – świadectwo męczeństwa i świętości. W: Prawosławie jako czynnik odnowy tradycyjnych wartości w Unii Europejskiej (świadectwo i męczeństwo). (red. Ján Husár). Gorlice: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach, 2014, 2, 51-63. ISBN 978-83- 63055-87-5.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2014. Prawosławie i bioetyka. W: Prace Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. (red. Hanna Kowalska-Stus). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014, 10. 133-140. ISSN 1734-2139.
 • ALEKSIEJUK, Artur. The Vision of Integrated Men in the Homilies of St. Grigol Peradze Martyr at Auschiwitz. W: Pro Georgia. (red. Dawid Kolbaia). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski. 2014, 24, 231-243. ISSN 1230-1604.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Biblijno-teologiczne spojrzenie na misję i posługę W: Acta Patristica. (red. Pavol Kochan). Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, 6, 12, 53-73. ISSN 1338-3299.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Święta i sakramenty w Kościele prawosławnym. W: Duchowość Prawosławia. (red. Mariusz Wideryński). Warszawa: Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, 2015, 31-47. ISBN 978-83-60311-98-1.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Ideał kalokagatii w postawach bohaterów poematu Szoty Rustawelego „Rycerz w tygrysiej skórze”. W: Pro Georgia. (red. David Kolbaia). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski. 2015, 25, 41-58. ISSN 1230-1604.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. In Vitro Fertilization from the perspective of the Jewish Bioethics. W: New Trends in the Ecological and Biological Research. Book of Abstracts. (red. Ján Ševc, Jana Kisková). Prešov: University of Prešov, 2015, 129. ISBN 978-80-55513-54-6.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. The Significance of Experiencing Parental Love for a Child’s Development and Upbringing. W: Nová sociálna edukácia človeka IV. (red. Ján Husár, Mária Machalová, Tomáš Hangoni, Bohuslav Kuzyšin). Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, 158-166. ISBN 978-80-55515-60-1.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Попытка интерпретации понятия «мистерия» в отнесении к Божественной Литургии и к храмy. W: Elpis (red. Marek Ławreszuk). Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 2016, 18, 93-99. ISSN 1508-7719.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Aнтропологические основания богословских воззрений св.Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского. W: Pohľad na človeka v učení sv. Jána Sanfranciského a Luki (Lukáša) Krymského. (red. Andrej Nikulin). Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2016, 45-56. ISBN 978-80-555-1688-2.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Место и значение человеческого фактора боговдохновенности в современных попытках толкования Священного Писания. W: Biblia a współczesność. Teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności. (red. Ján Husár). Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”. 2016, 46-66. ISBN 978-83-63055-29.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Размышления о современной культуре на полях cтихотворения Синай архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского). W: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. (red. Andrej Nikulin, Ján Pilko). Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”. 2016, 75-87.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Problematyka pobierania zarodkowych komórek macierzystych w oficjalnych stanowiskach Kościołów ewangelicko-luterańskich na przykładzie Kościołów Szwecji i Norwegii. W: Gdański Rocznik Ewangelicki (red. Marcin Hintz). Gdańsk: Parafia Ewangelicka w Sopocie. 2016, 10, 102-121. ISSN 1898-1127.
 • ALEKSIEJUK, Artur ks., SAWA (Michał Hrycuniak) metr. 2016. Świętego Klemensa z Aleksandrii pogląd na apokatastazę. W: Rocznik Teologiczny (red. Jakub Slawik). Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna. 2016, 4, 523-543. ISSN 0239-2550.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Zapłodnienie in vitro z perspektywy bioetyki żydowskiej. W: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Natural Sciences, Biology-Ecology. (red. Ivan Salamon, Tamerlan Safranov, Andrej Nikulin). Prešov: Vydazatel’stvo Prešovskej Univerzity. 2016, XLIII, 215-229.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Małżeństwo drogą do świętości – współczesne wyzwania i zagrożenia małżeństwa. W: Kresťanské manželstvo ako mystagógia lásky. Red. Štefan Šak, Pavol Kochan, Ján Pilko. Prešov: Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2016, 64-79. ISBN 978-80-555-1600-4.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Antropologiczne podstawy bioetyki w ujęciu prawosławnym. W: Bioetyka. (red. Paweł Szczepańczyk). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej «Unitas», 90-108. ISBN 978-83-65414-26-7.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Monastycyzm jako samotność uświęcająca w świetle prawosławnej antropologii. W: Samotność i różne jej aspekty. (red. Paweł Szczepańczyk). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej «Unitas», 18-33. ISBN 978-83-65414-40-3.

Wybrane tłumaczenia i współpraca z wydawnictwami

 • PERADZE, Grzegorz. 2010. Św. Świadectwo historii średniowiecznej liturgii gruzińskiej. W: Dzieła zebrane. T. 1. (red. ks. Henryk Paprocki). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 74-79. ISBN 978-83-61325-12-3
 • PERADZE, Grzegorz. 2010. Św. Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa w Jerozolimie w VII wieku. W: Dzieła zebrane. T. 1. (red. ks. Henryk Paprocki). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 310-318. ISBN 978-83-61325-12-3.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Modlitwy dla najmłodszych. Ząbki: Artur Aleksiejuk, 2015. 112. ISBN 978-83-94379-30-8.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Odpowiedzi na pytania dzieci. W: Bozie, czyli jak wygląda Bóg? (red. Karolina Oponowicz). Warszawa: Agora S.A., 2016. ISBN 978-83-26823-44-2.
 • Krople Bożej miłości: Święci i środowisko naturalne. (Tłum. i red. Artur Aleksiejuk). Warszawa: Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. 2017. ISBN 978-83-65136-11-4.

Academic Biogram

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij