Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W dniach 16-20 października b.r., przy okazji uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji „Strategie pojednania. Rola Kościołów w Ukrainie”, zorganizowanej w Kijowie przez grupę „Pojednanie w Europie”, na zaproszenie władz Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium, z roboczą wizytą w tej uczelni, przebywali pracownicy naukowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – dr Wsiewołod Konach (Wydział Teologiczny) i ks. dr Artur Aleksiejuk (Wydział Pedagogiczny). Pracownikom ChAT towarzyszył ks. mgr Michał Dmitruk – przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej. Wizyta w Kijowskiej Akademii Duchownej, na zaproszenie strony ukraińskiej, jest rezultatem umowy o współpracy podpisanej w Warszawie między Chrześcijańską Akademią Teologiczną i Kijowską Akademią Duchowną w dniu 24 maja b.r. Głównym celem wizyty było zacieśnienie współpracy w realizacji konkretnych przedsięwzięć naukowo-badawczych. Ponadto stała się ona znakomitą okazją do zapoznania się z historią oraz obecnym potencjałem naukowym kijowskiej uczelni.

Pierwszym punktem wizyty w tej znakomitej, szczycącej się prawie czterechsetletnią tradycją wyższej szkoły teologicznej, założonej przez Metropolitę Kijowa świętego Piotra Mohyłę (1597-1647), było spotkanie ze studentami. Jako pierwszy zabrał głos ks. dr Artur Aleksiejuk, który przybliżył studentom historię i współczesność Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierunki realizowanych na obu wydziałach naszej uczelni studiów i specjalności, a także jej specyfikę i osiągnięcia badawcze. Drugim punktem spotkania był wykład dr Wsiewołoda Konacha pt. Pojmowanie czasu i przestrzeni w Piśmie Świętym. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród studentów i stała się okazją do dyskusji i zadania wielu ciekawych pytań.

Następnie, delegacja została przyjęta przez Jego Magnificencję Rektora Kijowskiej Akademii Duchownej i Seminarium, Jego Ekscelencję Sylwestra (Stojczewa), Biskupa Biełogorodskiego, a także Prorektora ds. Naukowych Włodzimierza Burehę. W imieniu Pani Dziekan Wydziału Pedagogicznego ChAT dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty, ks. dr Artur Aleksiejuk przekazał na ręce Jego Ekscelencji biskupa Sylwestra pamiątkowy krzyż, zaś na ręce prorektora Włodzimierza Burehi – ikonę świętego Włodzimierza. W tracie spotkania z rektorem i prorektorem dyskutowano na temat planów wzajemnej współpracy w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych, możliwości naukowych wyjazdów i staży, a także publikacji wyników badań, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Szczególnym punktem wizyty roboczej było spotkanie z Jego Ekscelencją Klemensem (Weczeria), Arcybiskupem Nieżyńskim i Pryłuckim – przewodniczącym Komitetu Naukowego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Spotkanie z arcybiskupem, który oprócz tego, że jest doktorem teologii, jest również absolwentem Wydziału Nauk Biologicznych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, było znakomitą okazją do wymiany poglądów na temat tendencji rozwoju współczesnego dyskursu bioetycznego i miejsca w nim prawosławnej refleksji bioetycznej. Na spotkaniu podkreślono konieczność intensyfikacji współpracy akademickiej w tym względzie między Kijowską Akademią Duchowną i ChAT. Ks. dr Artur Aleksiejuk przedstawił ponadto kierunki badań realizowanych na Wydziale Pedagogicznym ChAT, co wzbudziło żywe zainteresowanie hierarchy. Arcybiskup Klemens i prorektor Włodzimierz Bureha wyraźnie podkreślali konieczność wymiany doświadczeń między naukami teologicznymi i pedagogicznymi w zakresie działalności naukowo-badawczej obu uczelni oraz zacieśnienie kontaktów akademickich i naukowych.

Ks. dr Artur Aleksiejuk (WP ChAT)

Zob. także http://kdais.kiev.ua/event/Київську-духовну-академію-відвідали/

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij