Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W dniu 1 grudnia 2022 roku w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie panu prof. dr. hab. Zbyszkowi Melosikowi  – Dziekanowi Wydziału Studiów Edukacyjnych dwóch kadencji, a obecnie prorektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendyście Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członkowi Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, wybitnemu pedagogowi, politologowi i socjologowi kultury.

Senat Akademii przyznał ten zaszczytny tytuł jednogłośnie, na wniosek dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty, po pozytywnej opinii Rady Dyscypliny pedagogika oraz władz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w uznaniu dla osiągnięć naukowych pana Profesora Zbyszka Melosika w dziedzinie nauk społecznych w Polsce i za granicą oraz Jego wyjątkowych dyspozycji akademickich, pasji i pracy twórczej na rzecz dialogu międzydyscyplinarnego i międzykulturowego. Recenzentami w postępowaniu o nadanie tytułu Doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie byli pan prof. dr hab. dr h. causa multi Stefan M. Kwiatkowski oraz pan prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz. Promotorką w postępowaniu – pani prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta.

Uroczystość nadania zaszczytnego tytułu Doktora honoris causa w dniu 1 grudnia 2022 roku uświetnili swoją obecnością rektorzy, prorektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, prodziekani i liczni profesorowie i wykładowcy wydziałów nauk społecznych i humanistycznych wiodących ośrodków akademickich z całej Polski, a także członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Na ręce JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie napłynęły liczne listy gratulacyjne.

Uroczystość otworzył i słowo wstępne wygłosił JM Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Abp. Prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, uchwałę Senatu przeczytał ks. Dr hab. Bogusław Milerski, prof. ucz., następnie laudację wygłosiła pani promotor prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta. W dalszej części ceremonii nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomu Doktora honoris causa po czym prof. dr hab. Zbyszko Melosik wygłosił wykład poświęcony aksjologii, pięknu i koinonii nauk.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje Doktorowi honoris causa naszej Akademii – panu profesorowi Zbyszkowi Melosikowi. Dziękujemy wszystkim znamienitym Gościom tej niezwykłej, podniosłej uroczystości.

„ (…) Uważam przy tym, że w naukach humanistycznych postęp polega właśnie na różnicowaniu podejść, teorii, pojęć i koncepcji, na rozświetlaniu tego samego problemu z różnych, sprzecznych ze sobą perspektyw, na pogłębianiu pluralizmu interpretacyjnego.

Wielkość i piękno nauk humanistycznych, w przeciwieństwie do wielkości i piękna nauk ścisłych, nie polega na jednoznaczności i precyzji ustaleń, lecz na twórczym nie-porządku. A każdy fragment badanej rzeczywistości jest jak tekst, który może być odczytany na bardzo wiele sposobów. I zwykle nie można zdefiniować kryteriów lepszego, bardziej autentycznego czy tym bardziej ostatecznego od-czytania. Piękno wielorakich interpretacji. Piękno i władza pisania… (…)

Spotkanie z odmienną interpretacją relatywizuje posiadaną wiedzę, przekonania i doświadczenia. Człowiek ma wówczas dwie możliwości. Może z jednej strony zamknąć się w swojej metanarracji (zamknąć do niej drzwi i okna) i podnieść ją do rangi uniwersalnej Prawdy. Wykluczyć wszystko to, co nie jest z nią zgodne. Z drugiej strony może przystać na przerwanie własnego scenariusza epistemologicznego. Wówczas następuje przełamanie „bariery wyobraźni” i rekonstrukcja własnych kategorii intelektualnego postrzegania świata. Trzeba tylko mieć tę odwagę i podjąć to ryzyko.”

(z wykładu Doktora honoris causa prof. dr. hab. Zbyszka Melosika)

„Dosłowne znaczenie wyrazu doctor to „is, qui docet”, a więc ten, który naucza – nauczyciel. Kogo akademia wyróżnia godnością doktora honorowego, o tym publicznie głosi, że może on innym służyć za wzór, jak należy postępować w obronie naukowej prawdy. Z samej treści doktoratu naukowego wynika wysokość i wyjątkowość tej godności.

Dziś w świecie rozproszonych prawd i pomieszanych znaczeń, w świecie nieustannego niezrozumienia, że fakty to nie to samo co wartościujące sądy o nich, Profesor Zbyszko Melosik, bez zbędnego mentorskiego tonu, ukazuje nam, że nauka nie może być przestrzenią propagowania określonych idei albo zwalczania innych, miejscem polemiki z politycznymi lub społeczno-politycznymi partiami czy ideałami tych partii, że nie powinna również nikogo wykluczać z debaty, pod warunkiem przestrzegania wspólnej zasady racjonalnej argumentacji.

Jego badania, wykłady, teksty naukowe pomniejsze oraz książki (a te, jak wiemy, Pan Profesor ceni w sposób szczególny) ukazują, że możliwe jest eksplorowanie trudnych i złożonych kategorii władzy, tożsamości, mówienie o kulturze i wielokulturowości, o świecie i jego złożoności aksjologicznej i epistemologicznej w sposób odrzucający wszelką tendencyjność i jednostronność.”

(z laudacji prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty)

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij