Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

27 lutego 2020 r., w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia”.

Konferencja była połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym, a organizowana przez Wydział Nauk Społecznych ChAT (Katedrę Pedagogiki Religii i Kultury) oraz Polską Radę Ekumeniczną.

Tematyka konferencji wpisała się w ogólne założenia koncepcyjne współczesnej pedagogiki religii. Omówione zostały współczesne idee kształcenia religijnego w szkole oraz dokonano analizy praktyki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów edukacji – ucznia i nauczyciela.

Podstawą dociekań podczas konferencji były problemy skupione wokół trzech zagadnień [sekcje tematyczne]:

  1. Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego.
  2. Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów.
  3. Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne.

Podczas otwarcia konferencji rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski zwrócił uwagę na podwójną odpowiedzialność, która stoi przed nauczycielami religii – realizują bowiem misję Kościoła, a zarazem misję szkoły publicznej.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podkreślił, że zadaniem Kościoła jest niesienie Ewangelii, czyli również nauczanie i kształtowanie dziecka, które wraz z wiekiem zaczyna zadawać pytania i poszukiwać sensu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie dobrze przygotowani i kompetentni katecheci. Mazowiecki Wicekurator Oświaty
– Pan Krzysztof Wiśniewski w swoim krótkim wystąpieniu stwierdził, że zadaniem katechetów jest świadczyć i wychowywać.

Pierwszy referat w części plenarnej konferencji wygłosił prof. Tadeusz J. Zieliński, prorektor ChAT. Jego tytuł brzmiał: „Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce”. Stwierdził m.in. „W oświacie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma miejsca dla agresywnej, niezdolnej do pokojowego współistnienia katechezy”.

W tej części konferencji miały miejsce jeszcze trzy wystąpienia. Ks. prof. Jerzy Bagrowicz podjął próbę krytycznego namysłu nad edukacją religijną współczesnej młodzieży. Ks. prof. Zbigniew Marek mówił o udziale pedagogiki religii w procesach kształtowania kompetencji moralnych. Natomiast prof. Jarosław Horowski omówił kwestię roli edukacji religijnej w rozwoju podmiotowości jednostki w kontekście kultury postmodernistycznej. Wystąpienia w dalszej części konferencji zostały zaprezentowane w ramach trzech wyżej wymienionych sekcji tematycznych.

Tematy referatów dotyczyły m.in. edukacji religijnej w kontekście kryzysu wartości, wyzwań wielokulturowości, rozwoju moralnego dzieci czy wyzwań komunikacyjnych, a także selekcji metod kształcenia we współczesnej edukacji religijnej (z propozycjami innowacyjnych metod kształcenia), czy analizy wybranych treści podręczników do nauczania religii z perspektywy krytycznej pedagogiki religii Konferencja została zakończona podsumowaniem przez Kierownika Katedry Pedagogiki Religii i Kultury w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, a zarazem Rektora ChAT – ks. prof. Bogusława Milerskiego oraz zaprezentowaniem finalnego referatu: „Emancypacja, adaptacja i interpretacja jako kategorie pedagogiki religii”.

Ks. prof. B. Milerski zwrócił uwagę, że w wygłoszonych referatach często padało stwierdzenie „powinniśmy”. – Pedagogika jest nauką normatywną, nie może pomijać sfery wartości. Ale pedagogika religii jest też nauką o faktach, a zatem nie tylko o tym, co powinno być, ale też o tym, co jest – zauważył. Podkreślił, że te dwie perspektywy powinny się zderzać w kształceniu religijnym. Rektor ChAT mówił też o konieczności rozróżnienia katechezy parafialnej i lekcji religii w szkole. – Jeśli jestem nauczycielem w szkole, to jestem nie tylko odpowiedzialny za mój Kościół, ale też za dobro wspólne – powiedział. Wspomniał też, że problemem Kościołów mniejszościowych jest to, że lekcje religii odbywają się w parafiach, co znaczy, że mentalnie tkwią w nauczaniu konfesyjnym.  (ze źródła PRE)

W tym miejscu należą się szczególne podziękowania osobom zaangażowanym: W ramach Rady Naukowej  Konferencji dla: ks. prof. zw. dr. hab. Jerzego Bagrowicza; dr. hab. Jarosława Horowskiego, prof. UMK; ks. prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Marka SJ; ks. dr. hab. Bogusława Milerskiego, Rektora i prof. ChAT.

W ramach Komitetu Organizacyjnego Konferencji dla: dr hab. Agnieszki  Piejki; dr Joanny Koleff-Prackiej oraz mgr Elżbiety Byrtek.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom oraz Uczestnikom Konferencji.

Jesteśmy szczególnie wdzięczni Władzom Uczelni oraz wszystkim zaangażowanym w organizację Konferencji Pracownikom oraz Studentom ChAT.

W imieniu zespołu: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji: dr Elżbieta Bednarz

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij