Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Informujemy, że na wniosek prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony w Wydziale Nauk Społecznych ChAT  po raz kolejny poddany został procedurze akredytacyjnej organizowanej przez Fundację Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z satysfakcją informujemy, że po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu kierunkowi Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), prowadzonemu w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, Certyfikatu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2024.

W opinii Komisji Konkursowej w Wydziale Nauk Społecznych ChAT obserwowane jest wprowadzanie innowacji w zakresie programów studiów, zgodnych z misją uczelni oraz najwyższymi standardami jakości kształcenia (..). Działaniom tego rodzaju towarzyszą liczne zajęcia metodyczne, warsztaty, różnorodność podejść do nauczania a także metody projektowe. Podział studentów na mniejsze grupy, prowadzenie konsultacji stacjonarnych i online oraz dostosowywanie programów do zmian społecznych wynikających z podjęcia pracy zawodowej przez studentów, stanowi istotny element nowoczesności kształcenia na tym Wydziale (…). Narzędzia dydaktyczne, najnowsze oprogramowanie i sprzęt komputerowy w salach dydaktycznych, a także bieżące uzupełnianie pomocniczych materiałów edukacyjnych potwierdzają zaangażowanie w jakość procesu nauczania.

Komisja Konkursowa zauważyła, że w efekcie współpracy Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi udało się stworzyć innowacyjną przestrzeń metodycznego kształcenia nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w obszarze nauczania problemowego. Podkreśliła, że Wydział aktywnie uczestniczy w różnych formach współpracy, obejmujących prace badawczo-rozwojowe, udzielanie doradztwa naukowo-badawczego, organizację szkoleń, konferencji naukowych i seminariów.

W raporcie oceny Komisja dostrzega: od ostatniej akredytacji, baza materialna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej została znacząco rozbudowana, zapewniając nowoczesne i dostosowane warunki dla studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Pracownie, takie jak AzylArt (działania artystyczne), pracownia VR oraz pracownia fotograficzna, stanowią ważny element kształcenia praktycznego, umożliwiając studentom rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinie sztuki i technologii w edukacji. Wyposażenie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt technologiczny czy stałe uzupełnianie księgozbioru to dowody na zaangażowanie w zapewnienie studentom najwyższej jakości kształcenia.

Recenzenci ocenionego kierunku studiów zauważyli ponadto, że uzyskane przez Wydział akredytacje organizacji pozarządowych oraz liczne certyfikaty instytucji zewnętrznych świadczą o odpowiednim poziomie jakości kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku pracy. Warto tu wspomnieć między innymi o certyfikacie „Studia z Przyszłością” „Laur Innowacji”, ,,Uczelnia Liderów” oraz specjalnym certyfikacie dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Z pewnością takie potwierdzenia zewnętrznych instytucji stają się kluczowe dla przyszłych studentów, obecnych absolwentów i potencjalnych pracodawców, co stanowi istotny element budowania renomy uczelni.

Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC w uroczystości wręczenia Certyfikatów, która odbyła się w dniu 4 marca uczestniczyli prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT oraz mgr Jarosław Zabrocki, Kierownik Dziekanatu WNS.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij