Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W dniu 6 października 2022 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48 odbyły się uroczystości związane z inauguracją nowego roku akademickiego 2022/2023. Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter ze względu na ceremonię nadania przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie doktoratu honoris causa wybitnej postaci – osobowości światowego formatu — Jego Eminencji, Wielce Błogosławionemu prof. Anastazemu (Gianoulatos), Arcybiskupowi Tirany, Durrës i Całej Albanii.

Tradycyjnie uroczystość inauguracji poprzedzona została nabożeństwem ekumenicznym, które rozpoczęło się o godz. 11:00. Nabożeństwo celebrowane było przez duchownych, reprezentujących trzy tradycje wyznaniowe: prawosławną, ewangelicką i starokatolicką. Na nabożeństwo ekumeniczne przybyli zwierzchnicy, hierarchowie i duchowni z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE), przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, reprezentanci środowisk ekumenicznych, zaproszeni Goście, pracownicy i studenci ChAT.

O godzinie 12:00 rozpoczęła się akademicka uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023 oraz uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Anastazemu, Arcybiskupowi Tirany, Durrës i Całej Albanii.

Uroczystości przewodniczył Jego Magnificencja abp. prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), Rektor ChAT, który powitał przybyłych zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawicieli władz państwowych, parlamentarzystów, dyplomatów, władz samorządowych, rektorów uczelni warszawskich, duchowieństwo, pracowników, absolwentów i studentów ChAT.

Szczególnym gościem tegorocznej inauguracji nowego roku akademickiego był Pan Minister Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysław Czarnek.

JM Rektor ChAT, w inauguracyjnym wystąpieniu podzielił się refleksjami dotyczącymi sztuki umiejętnego życia i mądrej twórczości w czasach tak bardzo odczuwalnej niepewności  i braku stabilności. Zaznaczył, że kształtując nowe pokolenia nie możemy przekonywać kogokolwiek, że najważniejszy jest sukces, duże pieniądze i prawo do wszystkiego. Jeśli przyszłe pokolenia uwierzą w te słowa i uczynią z nich dewizę swego życia nie uporają się rozczarowaniem, które wcześniej czy później w życiu każdego człowieka nadchodzi.  Arcybiskup Rektor zwrócił uwagę, że należy uczyć młode pokolenia rozumienia i doceniania ich życia w każdym jego aspekcie a rolą uczelni jest przygotowywanie swoich studentów na ewentualność życiowej krótkotrwałej porażki, na nieprzewidywalne okoliczności, których doświadczyli np. pracownicy naukowo dydaktyczni oraz studenci z Ukrainy, okoliczności które mogą zmienić założoną z góry trajektorie ich kariery zawodowej. Zaznaczył, że rolą nauki jest nauczyć człowieka odpowiedzialnie żyć i odpowiedzialnie myśleć.  Podkreślił, że bycie wykształconym to jeszcze nie wszystko. Ważne jest, aby opuszczając uczelnię student zrozumiał, że trzeba być też mądrym, krytycznym i zdolnym do poszerzonej refleksji. Zadając pytanie Jak to uczynić? Wyjaśnił, że Osoby znające Pismo Święte wiedzą, że „początkiem mądrości jest bojaźń Boża”, która nie zakłada jednak strachu przed Bogiem, lecz pełen zaufania respekt i posłuszeństwo wobec Niego.

Przemówienie JM abpa prof. dr. hab. Jerzego (Pańkowskiego), Rektora ChAT

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, który w słowie skierowanym do zgromadzonych na uroczystości Gości zwrócił uwagę na ważną rolę naszej Uczelni jako miejsca spotkań chrześcijan różnych konfesji. Pan Minister pogratulował JM Rektorowi osiągnięcia wysokich wyników ewaluacji. Wyraził słowa, że Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie powinna być stawiana za wzór jako przykład praktycznego wymiaru dążenia do jedności chrześcijan.

Kolejno głos zabrał Pan Tadeusz Deszkiewicz, Doradca Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, który odczytał list Pana Prezydenta skierowany do społeczności akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Po zakończeniu przemówień odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów I roku, którą przeprowadził prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Prorektor ds. nauki i kształcenia. Po złożeniu ślubowania JM Rektor wręczył reprezentantom kierunków studiów realizowanych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz doktorantom uroczyste immatrykuły.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie przedstawicielki studentów, których reprezentowała pani Michalina Klebba. Witając w murach naszej Uczelni nowych kolegów i koleżanki podkreśliła, że jest ogromnie wdzięczna za życzliwość i indywidualne, podmiotowe podejście którego doświadczyła właśnie tutaj. Chrześcijańska Akademia Teologiczna łączy wykładowców i studentów różnych wyznań, narodowości i kultur. Zaznaczyła, że jest głęboko przekonana, że nasza różnorodność jest wielkim darem. Możemy się różnić, a mimo to nawiązywać głębokie i prawdziwe relacje, zdobywać razem wiedzę w szerokich perspektywach, wspólnie wyznaczać i osiągać cele. Możemy być razem w naszej różnorodności. W takim podejściu uczymy się ufać sobie wzajemnie, szukać bardziej tego co nas łączy, niż tego co nas dzieli, wzrastać w naszym człowieczeństwie.

Następnym punktem wydarzenia, które rozpoczęło się  o godz. 13.00 była podniosła uroczystość nadania przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie tytułu doktora honoris causa wybitnej postaci – osobowości światowego formatu – Jego Eminencja, Wielce Błogosławionemu prof. Anastazemu (Gianoulatos), Arcybiskupowi Tirany, Dures i całej Albanii.

Uchwałę Senatu ChAT w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa odczytał ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT, Prorektor ds. finansów i rozwoju.

Laudację wygłosił JE Metropolita prof. dr. hab. Sawa (Hrycuniak), który zaznaczył, że Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Anastazy jest postacią wybitną. Autorytetem na arenie ogólnoprawosławnej, międzyreligijnej, ekumenicznej, społecznej, misyjnej, humanitarnej i naukowej. Jest autorem 24 książek i ponad 200 artykułów teologicznych i religijnych. Głównym tematem jego zainteresowań jest duchowość prawosławna, działalność misyjna i duszpasterstwo oraz religie Afryki, hinduizm, taoizm, konfucjanizm i islam. Wyróżniony został tytułem doktora honoris causa 7 uczelni teologicznych i 15 uczelni świeckich. Imię Jego Eminencji Anastasios – Zmartwychwstanie – dla Albanii stało się symbolem Zmartwychwstania Cerkwi prawosławnej w Albanii podkreślił JE Metropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak).

Kolejno w imieniu recenzentów JE Metropolity  prof. dr Georgiosa Chrysostomoua – przewodniczącego Rady Akademickiej Wyższej Akademii Kościelnej w Salonikach głos zabrał Jego Ekscelencja Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, który stwierdził, że cechy intelektualno-duchowe dodatkowo wzmocnione wielkim talentem organizacyjnym i wybitnymi zdolnościami do pokojowej komunikacji z  ludźmi, pełniącymi ważne role w życiu społecznym sprawiają, że Arcybiskup Anastazy nie tylko jest osobą znaną i cenioną, ale także podziwiana i uznaną.

Uroczystego odczytania treści dyplomu doktora honoris causa oraz wręczenia dyplomu Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Anastazemu dokonał Jego Magnificencja Rektor.

Gratulując wyróżnienia Arcybiskupowi Tirany i całej Albanii, głos zabrał pan minister Przemysław Czarnek, który podziękował, Jego Eminencji za to, że zechciał przyjąć ten laur. Zaznaczył, że jest to wielki zaszczyt nie tylko dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ale dla państwa polskiego i całej nauki w Polsce.

Wykład Doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. Życie w Chrystusie w wieloreligijnej społeczności globalnej 

Uroczystość inauguracji zakończyło odśpiewanie hymnu akademickiego „Gaudeamus igitur”.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij